Privacy-beleid

Endress+Hauser beschermt persoonsgegevens

  Het beschermen van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Endress+Hauser; daarom zijn onze procedures conform de geldende wetgeving voor persoonsgegevens en databeveiliging. Wij hopen dat het hierna omschreven beleid aan u duidelijk maakt welke data Endress+Hauser kan verzamelen, op welke wijze Endress+Hauser deze data gebruikt en beveiligt en met wie we deze data kunnen delen  
1.  Persoonsgegevens  
  Via onze websites zal Endress+Hauser geen persoonsgegevens over u verzamelen (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres) tenzij u vrijwillig deze gegevens afstaat (bijv. door een registratie, onderzoek) of uw toestemming hiervoor geeft, of tenzij op andere wijze is toegestaan door de geldende wetten en regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.  
2. Gebruiksdoel  
 

Wanneer u ons voorziet van uw persoonsgegevens, zullen wij deze doorgaans gebruiken om te reageren op uw vragen, om uw order te verwerken, of om u toegang te bieden tot specifieke informatie of aanbiedingen. Tevens kunnen wij om onze klantrelatie met u te ondersteunen:

  • persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en deze delen met onze wereldwijde vestigingen teneinde uw zakelijke behoeften beter te begrijpen en voor de verbetering van onze producten en diensten. of
  • (of een derde partij namens ons) persoonlijke data gebruiken om u te benaderen over een Endress+Hauser aanbieding die aansluit op uw zakelijke behoeften of om online onderzoeken uit te voeren om een beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.

Wanneer u aangeeft dat u niet wilt dat u persoonsgegevens worden gebruikt ter ondersteuning van onze klantrelatie (met name voor direct marketing of marketing onderzoek), dan zullen wij uw keuze hiervoor respecteren. Wij verkopen of marketen uw persoonsgegevens niet op enige wijze aan een derde partij.

 

 
3. Beperking van het doel  
 

Endress+Hauser zal persoonlijke gegevens die door u online worden verstrekt uitsluitend verzamelen, gebruiken of openbaar maken uitsluitend voor de doelen die aan u kenbaar zijn gemaakt, tenzij de openbaarmaking:

  • een gebruik is van de persoonlijke gegevens voor een aanvullend doel dat direct is gerelateerd aan het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld,
  • nodig is voor het maken, onderhandelen en uitvoeren van een contract met u,
  • wettelijk vereist is, of vereist is door de betreffende overheids- of juridische autoriteiten,
  • noodzakelijk is voor het maken of behouden van een juridische claim of verdediging,
  • noodzakelijk is om fraude of andere illegale acties te voorkomen, zoals bewuste aanvallen op Endress+Hauser IT-systemen.
 
4. Communicatie of gebruik van data  
  Via uw gebruik van telecomdiensten om toegang te krijgen tot onze website, uw communicatiegegevens (bijv.IP-adres) of gebruikte data (bijvoorbeeld informatie over het begin, einde en duur van elke toegang en informatie over de telecomdiensten die u heeft gebruikt) worden technisch gegenereerd en zouden eventueel herleid kunnen worden naar persoonlijke data. Voor zover er hiervoor een dringende noodzaak bestaat, zal het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruiksdata plaatsvinden en worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende juridische bescherming omtrent persoonsgegevens.  
5. Niet persoonlijke data die automatisch worden verzameld  
  Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch (d.w.z. niet via registratie) niet persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. type internet browser en besturingsssyteem, domeinnaam van de website waar u vandaan komt, aantal bezoeken, gemiddelde verblijfsduur op de site, bekeken pagina's). Wij kunnen deze data gebruiken voor het bewaken van de aantrekkelijkheid van onze websites en de prestaties of inhoud aanpassen.  
6. "Cookies" - Informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen  
 

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen wij enige data opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie" teneinde uw PC automatisch te herkennen wanneer u een volgende keer een bezoek brengt. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, bijvoorbeeld om onze website beter af te stemmen op uw interesses, of om uw toegangscode op te slaan zodat u deze niet elke keer hoeft in te voeren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, configureer dan uw internetbrowser zodanig dat alle cookies van de harde schijf van uw PC worden gewist, alle cookies worden geblokkeerd of dat er een waarschuwing wordt gegeven voordat een cookie wordt opgeslagen.

 
7. Kinderen  
  Endress+Hauser zal niet bewust informatie van kinderen verzamelen. De definitie van "kind" of "kinderen" moet rekening houden met de geldende wetten alsmede nationale en regionale culturele gebruiken.  
8. Veiligheid  
  Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, gebruikt Endress+Hauser technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.  
9. Links naar andere websites  
 

De Endress+Hauser websites bevatten links naar andere websites. Endress+Hauser is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van andere websites maar verwacht van hen dat zij dezelfde regels hanteren.

 
10. Vragen en opmerkingen  
  Endress+Hauser zal reageren op redelijke verzoeken omtrent het inzien van uw persoonlijke gegevens en om eventuele onjuistheden corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Wanneer u nog vragen heeft of opmerkingen over de het Endress+Hauser persoonsgegevens beveiligingsbeleid (bijvoorbeeld het bekijken en bijwerken van uw persoonlijke gegevens), klik dan op "Contact" rechts bovenin dit venster en kies "Info Endress+Hauser", "over ons - vragen over Endress+Hauser". Ons beveiligingsbeleid van persoonsgegevens zal zich met het internet ontwikkelen. Wij zullen veranderingen in ons persoonsgegevens beveiligingsbeleid op deze pagina aankondigen. Raadpleeg a.u.b. deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven