Spínače a senzory pro měření hladiny

Senzory, spínače a převodníky pro kontinuální měření a limitní spínání hladiny z nabídky E-direct najdou své uplatnění v mnoha aplikacích ve všech průmyslových odvětvích, od úpravy vody přes chemii až po potravinářství. Ať už jsou měřená média kapalná, jako např. voda, tekuté potraviny, chemikálie a další nebo sypká, jako cement, sádra, obilí, potraviny, krmivo nebo granule – vždy je k dispozici vhodný senzor z nabídky E-direct pro zajištění spolehlivého hlídání limitní hladiny nebo kontinuálního měření, ochranu proti přeplnění nebo pro ochranu čerpadel proti běhu nasucho. Přístroje samotné pak umožňují použití v nekonečném množství aplikací: např. na zásobnících nebo nádržích, otevřených jímkách, uzavřených potrubích, v tlakových systémech, strojích, balených jednotkách nebo na nákladních vozidlech.

Limitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.762,- Liquiphant FTL31 >>>
Limitní spínač hladiny pro kapaliny
Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském odvětví od Kč4.737,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygienický limitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.341,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquiphant 31 - Liquid level switch od Kč6.713,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Spínací jednotka pro vodivostní sondy od Kč3.172,- Nivotester FTW325 >>>
Spínací jednotka pro vodivostní sondy
Spínací jednotka NAMUR pro vibrační spínače od Kč2.651,- Nivotester FTL325N >>>
Spínací jednotka pro vibrační snímače
Plovákový spínač pro detekci limitní hladiny od Kč1.448,- Liquifloat T FTS20 >>>
Plovákový spínač pro kapaliny
Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření úrovně kapalin, past a hrubozrnných sypkých materiálů od Kč12.370,- Prosonic T FMU30 >>>
Ultrazvukový hladinový senzor
Kapacitní dvoutyčová sonda pro kontinuální měření hladiny kapalin od Kč9.451,- Liquicap T FMI21 >>>
Kapacitní sonda pro kapaliny
Limitní spínač pro zrnité sypké látky od Kč4.363,- Soliswitch FTE20 >>>
Rotační lopatkový spínač pro sypké látky
Vibrační limitní spínač pro zrnité sypké látky od Kč8.010,- Soliphant T FTM20/FTM21 >>>
Vibrační limitní spínač pro sypké látky
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky od Kč5.255,- Minicap FTC260/262 >>>
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids od Kč3.202,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitní limitní hladinový spínač pro práškové a jemnozrnné sypké materiály

Několik dalších informací

Nevyznáte se zatím v našich E-direct spínačích a senzorech? Chcete vědět trochu více o kvalitě E-direct senzorů pro měření hladiny? Možná by Vás proto zajímaly nějaké příklady. Vibrační hladinové spínače Liquiphant FTL31 a FTL33 patří do stejné produktové řady Liquiphant, která byla v minulých 30 letech použita pro milióny aplikací spínání hladiny. Endress+Hauser je navíc vynálezcem vibračního principu pro detekci hladiny. Dále např. naše základní řada E-direct nabízí několik kapacitních hladinových spínačů a také sondu pro kontinuální měření hladiny, Liquicap T FMI21. Co se týče kapacitních hladinových sond, tak Endress+Hauser začal s jejich výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem před více než 60 lety. Také ostatní hladinové senzory E-direct používají Endress+Hauser osvědčené technologie: ultrazvuk pro bezkontaktní měření hladiny kapalin a sypkých látek, vodivostní ve spojení s elektronickými spínacími jednotkami pro detekci hladiny kapalin.