Ochrana osobních údajů

Závazek společnosti Endress+Hauser k ochraně soukromých dat  

 

Ochrana a bezpečnost Vašich soukromých dat je pro společnost Endress+Hauser důležitá, proto naše činnost je v souladu se všemi platnými zákony o ochraně a zabezpečení soukromých dat. Doufáme, že níže nastíněné zásady Vám pomohou pochopit, která data může společnost Endress+Hauser shromažďovat, jak bude společnost Endress+Hauser tato data chránit a využívat a s kým se o ně může podílet.  

 

 1. Soukromá data
 

Společnost Endress+Hauser nebude vyžadovat žádná Vaše osobní data na svých stránkách (například Vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo emailovou adresu), pokud se dobrovolně nerozhodnete nám tato data sdělit (například pomocí registrace nebo průzkumu), dáte nám k tomu svůj souhlas nebo to bude povoleno jiným způsobem dle platných zákonů a nařízení ohledně ochrany soukromých dat.

 

2. Účel použití
 

Když nám poskytnete svá osobní data, budeme je obvykle využívat při odpovědi na Váš dotaz, zpracování Vaší objednávky a umožnění Vašeho přístupu k specifickým informacím nebo nabídkám. K podpoře vztahu s našimi zákazníky, tedy s Vámi:  

  • můžeme ukládat a zpracovávat osobní údaje a sdílet je pouze s dalšími pobočkami společnosti Endress+Hauser po celém světě za účelem lepšího pochopení Vašich obchodních potřeb a zjištění, jak můžeme zlepšit naše výrobky a služby; nebo
  • můžeme my (případně pobočka Endress+Hauser naším jménem) využívat Vaše osobní data ke kontaktu s Vámi ohledně nabídek k podpoře Vašeho podnikání či k provádění online průzkumu k lepšímu pochopení potřeb zákazníka.  

Pokud budete vyžadovat, aby Vaše osobní data nebyla využívána pro náš zákaznický servis (zvláště prodej E-direct nebo průzkum trhu), budeme Vaše rozhodnutí respektovat. Nebudeme prodávat ani jinak sdělovat Vaše osobní data třetím stranám.  

 

3.

Omezení účelu

 

Endress+Hauser bude shromažďovat, využívat nebo sdělovat Vámi online dodaná osobní data pouze za účelem, který Vám bude znám, pokud se ovšem nejedná o

  • použití osobních dat k dodatečnému účelu, který má přímou souvislost s původním účelem, kvůli kterému se osobní údaje shromažďovaly, 

  • nezbytnou přípravu, projednávání a plnění smlouvy s Vámi, kde osobní data jsou vyžadována ze zákona nebo kompetentními vládními nebo soudními autoritami,

  • nutnost formulovat nebo zachovat právní požadavek nebo obhajobu,

  • nutnost předejít podvodu nebo jiné nezákonné aktivitě, jako například úmyslný útok na systémy informační technologie společnosti Endress+Hauser.

 

4. Komunikační data nebo data o využití
 

Data Vašich telekomunikačních prostředků použitých k přístupu na naše webové stránky (například adresa Internetového protokolu) a Vaše data o využití (například informace o začátku, konci a průběhu každého vstupu a informace o využitých telekomunikačních službách) jsou technicky generovány a je možné je spojovat s Vašimi osobními daty. Shromažďování, zpracování a využívání Vašich komunikačních dat a dat o využití bude prováděno v souladu s právními principy platných zákonů o ochraně osobních dat.  

 

5. Neosobní data shromažďovaná automaticky
 

Když vstoupíte na naše webové stránky, můžeme automaticky (tzn. bez registrace) shromažďovat Vaše neosobní data (například typ Internetového prohlížeče, název domény webové stránky ze které jste vstoupil, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránkách, navštívené stránky). Můžeme využít tato data při zjišťování atraktivity našich webových stránek a vylepšování jejich funkce i obsahu. 

 

6. Informace automaticky ukládané ve Vašem počítači
 

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme uložit určitá data do Vašeho počítače ve formě tzv."cookies" pro automatické rozpoznání vašeho počítače při příští návštěvě. Cookies nám mohou pomoci v mnoha směrech, například upravit webovou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim zájmům, k uložení Vašeho hesla, abyste ho nemuseli po každé znovu vkládat. Pokud si nepřejete ukládat cookies na Vašem PC, prosím, nakonfigurujte si svůj Internetový prohlížeč tak, aby smazal všechna cookies z Vašeho pevného disku, blokoval všechna cookies, nebo dával upozornění před jejich uložením.

 

7. Děti
 

Endress+Hauser nebude vědomě shromažďovat data od dětí. Definice "dítěte" nebo "dětí" by měla vzít do úvahy platné zákony a rovněž národní a regionální kulturní zvyky.

 

8. Zabezpečení
 

K ochraně Vašich osobních dat proti náhodnému nebo nezákonnému poškození, ztrátě nebo změně a proti neautorizovanému zveřejnění nebo přístupu zavedla společnost Endress+Hauser technická a organizační bezpečnostní opatření. 

 

9. Odkazy na další webové stránky
 

Webové stránky Endress+Hauser obsahují odkazy na další webové stránky. Společnost Endress+Hauser nezodpovídá za ochranu osobních údajů ani za obsah těchto webových stránek, avšak očekává, že aplikují stejná opatření.  

 

10. Dotazy a komentáře
 

Společnost Endress+Hauser vyhoví všem rozumným požadavkům na revizi Vašich osobních dat a opraví je či doplní a vymaže případné nepřesnosti. Pokud máte nějaké dotazy či komentáře ohledně postupu při ochraně osobních dat ve společnosti Endress+Hauser (například chcete ověřit a aktualizovat svá osobní data), klikněte prosím na "Kontakty". S rozvíjejícím se Internetem se budou rozvíjet i naše postupy při ochraně osobních dat. Na této straně budeme zveřejňovat naše změny v politice zabezpečení osobních dat.  

 

                                                                                                                                   Vydání: Leden 2007