Nabídka výrobků

Limitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.656,- Liquiphant FTL31 >>>
Limitní spínač hladiny pro kapaliny
Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském odvětví od Kč4.603,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygienický limitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.247,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquiphant 31 - Liquid level switch od Kč6.524,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Spínací jednotka pro vodivostní sondy od Kč3.082,- Nivotester FTW325 >>>
Spínací jednotka pro vodivostní sondy
Spínací jednotka NAMUR pro vibrační spínače od Kč2.576,- Nivotester FTL325N >>>
Spínací jednotka pro vibrační snímače
Plovákový spínač pro detekci limitní hladiny od Kč1.408,- Liquifloat T FTS20 >>>
Plovákový spínač pro kapaliny
Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření úrovně kapalin, past a hrubozrnných sypkých materiálů od Kč12.021,- Prosonic T FMU30 >>>
Ultrazvukový hladinový senzor
Kapacitní dvoutyčová sonda pro kontinuální měření hladiny kapalin od Kč9.184,- Liquicap T FMI21 >>>
Kapacitní sonda pro kapaliny
Limitní spínač pro zrnité sypké látky od Kč4.240,- Soliswitch FTE20 >>>
Rotační lopatkový spínač pro sypké látky
Vibrační limitní spínač pro zrnité sypké látky od Kč7.784,- Soliphant T FTM20/FTM21 >>>
Vibrační limitní spínač pro sypké látky
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky od Kč5.107,- Minicap FTC260/262 >>>
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids od Kč3.112,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitní limitní hladinový spínač pro práškové a jemnozrnné sypké materiály
Electromagnetic flowmeter Picomag od Kč11.541,- Picomag >>>
Univerzální průtokoměr pro jednoduché aplikace v průmyslu
Elektromagnetický průtokoměr od Kč18.476,- Proline Promag 10D >>>
Elektromagnetický průtokoměr
Spínač průtoku pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku od Kč6.550,- Flowphant T DTT31 >>>
Spínač hmotnostního průtoku
Spínač průtoku v hygienickém provedení pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku od Kč7.185,- Flowphant T DTT35 >>>
Hygienický spínač hmotnostního průtoku
Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace od Kč3.706,- Easytemp TSM487 >>>
Kompaktní teploměr pro nenáročné aplikace
Odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace od Kč2.059,- Omnigrad T TST187 >>>
Teplotní senzor se závitovým připojením
Odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace od Kč1.314,- Omnigrad T TST487 >>>
Teplotní senzor se závitovým připojením pro nenáročné aplikace
Převodníky teploty pro odporové teploměry (RTD) a termočlánky (TC) od Kč2.169,- iTEMP TMT127/187 a 128/188 >>>
Převodník teploty pro odporové teploměry a termočlánky
Programovatelný převodník teploty do hlavice od Kč1.107,- iTEMP TMT80 >>>
Programovatelný převodník teploty
Teplotní spínač pro spolehlivé měření, monitorování a regulaci procesní teploty v hygienickém provedení od Kč6.337,- Thermophant T TTR35 >>>
Hygienický teplotní spínač
Procesní zobrazovač napájený z proudové smyčky od Kč3.808,- RIA15 >>>
Procesní zobrazovač pro 4...20 mA nebo HART
Digitální zobrazovač s matematickými funkcemi a linearizací od Kč6.526,- RIA45 a RIA46 >>>
Digitální zobrazovač s matematickými funkcemi
Provozní zobrazovač napájený proudovou smyčkou od Kč6.160,- RIA14 a RIA16 >>>
Provozní zobrazovač napájený proudovou smyčkou
8 kanálový indikátor pro použití v provozu v sítích Foundation fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA od Kč12.977,- RID14 a RID16 >>>
Indikátor pro použití v provozu s FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA
Digitální provozní zobrazovač se 7 místným displejem, s funkcí alternujícího řízení čerpadel od Kč10.461,- RIA452 >>>
Digitální provozní zobrazovač s kontrolními funkcemi
Univerzální procesní převodník od Kč5.875,- RMA42 >>>
Univerzální procesní převodník
Kontaktová jednotka od Kč3.494,- RTA421 >>>
Kontaktová jednotka
Oddělovací napájecí zdroj pro převodníky s možností vyhodnocení diagnostiky HART® od Kč3.314,- RN221N >>>
Oddělovací napájecí zdroj s možností vyhodnocení diagnostiky HART®
Pasivní galvanický oddělovač 1 nebo 2 kanálový bez napájení od Kč2.879,- RB223 >>>
Pasivní galvanický oddělovač