Nabídka výrobků

Limitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.539,- Liquiphant FTL31 >>>
Limitní spínač hladiny pro kapaliny
Limitní spínač hladiny pro kapaliny v potravinářském odvětví od Kč4.456,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygienický limitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquipoint FTW23 - Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny od Kč3.143,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Liquiphant 31 - Liquid level switch od Kč6.316,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygienický kapacitní spínač hladiny pro kapaliny
Spínací jednotka pro vodivostní sondy od Kč2.984,- Nivotester FTW325 >>>
Spínací jednotka pro vodivostní sondy
Spínací jednotka NAMUR pro vibrační spínače od Kč2.494,- Nivotester FTL325N >>>
Spínací jednotka pro vibrační snímače
Plovákový spínač pro detekci limitní hladiny od Kč1.362,- Liquifloat T FTS20 >>>
Plovákový spínač pro kapaliny
Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření úrovně kapalin, past a hrubozrnných sypkých materiálů od Kč11.637,- Prosonic T FMU30 >>>
Ultrazvukový hladinový senzor
Kapacitní dvoutyčová sonda pro kontinuální měření hladiny kapalin od Kč8.891,- Liquicap T FMI21 >>>
Kapacitní sonda pro kapaliny
Limitní spínač pro zrnité sypké látky od Kč4.240,- Soliswitch FTE20 >>>
Rotační lopatkový spínač pro sypké látky
Vibrační limitní spínač pro zrnité sypké látky od Kč7.535,- Soliphant T FTM20/FTM21 >>>
Vibrační limitní spínač pro sypké látky
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky od Kč4.943,- Minicap FTC260/262 >>>
Kompaktní limitní spínač pro sypké látky
Kapacitní limitní spínač pro sypké látky od Kč2.994,- Nivector FTC968 / FTC968Z >>>
Kapacitní limitní spínač pro sypké látky
Electromagnetic flowmeter Picomag od Kč11.271,- Picomag >>>
Univerzální průtokoměr pro jednoduché aplikace v průmyslu
Elektromagnetický průtokoměr od Kč18.043,- Proline Promag 10D >>>
Elektromagnetický průtokoměr
Spínač průtoku pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku od Kč6.397,- Flowphant T DTT31 >>>
Spínač hmotnostního průtoku
Spínač průtoku v hygienickém provedení pro bezpečné měření a monitorování hmotnostního průtoku od Kč7.017,- Flowphant T DTT35 >>>
Hygienický spínač hmotnostního průtoku
Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace od Kč3.598,- Easytemp TSM487 >>>
Kompaktní teploměr pro nenáročné aplikace
Odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace od Kč1.999,- Omnigrad T TST187 >>>
Teplotní senzor se závitovým připojením
Odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace od Kč1.276,- Omnigrad T TST487 >>>
Teplotní senzor se závitovým připojením pro nenáročné aplikace
Převodníky teploty pro odporové teploměry (RTD) a termočlánky (TC) od Kč2.106,- iTEMP TMT127/187 a 128/188 >>>
Převodník teploty pro odporové teploměry a termočlánky
Programovatelný převodník teploty do hlavice od Kč1.075,- iTEMP TMT80 >>>
Programovatelný převodník teploty
Teplotní spínač pro spolehlivé měření, monitorování a regulaci procesní teploty v hygienickém provedení od Kč6.152,- Thermophant T TTR35 >>>
Hygienický teplotní spínač
Procesní zobrazovač napájený z proudové smyčky od Kč3.698,- RIA15 >>>
Procesní zobrazovač pro 4...20 mA nebo HART
Digitální zobrazovač s matematickými funkcemi a linearizací od Kč6.335,- RIA45 a RIA46 >>>
Digitální zobrazovač s matematickými funkcemi
Provozní zobrazovač napájený proudovou smyčkou od Kč5.981,- RIA14 a RIA16 >>>
Provozní zobrazovač napájený proudovou smyčkou
8 kanálový indikátor pro použití v provozu v sítích Foundation fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA od Kč12.599,- RID14 a RID16 >>>
Indikátor pro použití v provozu s FOUNDATION fieldbus / PROFIBUS PA
Digitální provozní zobrazovač se 7 místným displejem, s funkcí alternujícího řízení čerpadel od Kč10.156,- RIA452 >>>
Digitální provozní zobrazovač s kontrolními funkcemi
Univerzální procesní převodník od Kč5.704,- RMA42 >>>
Univerzální procesní převodník
Kontaktová jednotka od Kč3.393,- RTA421 >>>
Kontaktová jednotka
Oddělovací napájecí zdroj pro převodníky s možností vyhodnocení diagnostiky HART® od Kč3.314,- RN221N >>>
Oddělovací napájecí zdroj s možností vyhodnocení diagnostiky HART®
Pasivní galvanický oddělovač 1 nebo 2 kanálový bez napájení od Kč2.795,- RB223 >>>
Pasivní galvanický oddělovač