Painekytkimet ja lähettimet

E-direct-painelähettimillä ja -kytkimillä on mahdollista mitata sekä ylipaine että absoluuttinen paine tarkasti  ja luotettavasti. Tuoteryhmissä on erikseen yleisiin sovelluksiin tarkoitetut anturit paine lähettimiä ja -kytkimiä varten sekä erityisesti elintarvike- ja panimoteollisuuden tiukkoja hygieniavaatimuksia varten suunnitellut mallit. Nämä lähettimet ja kytkimet ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, mutta niiden mittausalueet soveltuvat erinomaisesti tarvittaviin prosesseihin ja niiden liitäntävaihtoehdot ovat monipuoliset  riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi pumppujen ohjaus, elintarviketeollisuus, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät tai monet muut alueet. Lisäksi niissä käytetään samoja mittakennoja kuin kehittyneemmissä painelähettimissämme. Endress+Hauserilla laatu ja luotettavuus ovat taattuja.

Pressure switches for absolute and gauge pressures Alkaen €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
absoluutti- ja ylipainekytkimet

Muutamia esimerkkejä erilaisista sovelluksista

Ehkä haluaisit tietää hieman enemmän Cerabar -painelähettimien ja Ceraphant -painekytkimien todellisista käyttökohteista? Nämä paineanturit soveltuvat prosessiteollisuuden käyttöön laitosten perusprosesseissa tai avustavissa prosessisovelluksissa. Niitä käytetään esimerkiksi vuotojen havaitsemiseen mm. paineilmaverkoissa sekä lukuisissa säiliön pinnankorkeuden mittaussovelluksissa, joissa niitä käytetään pareittain paine-eron mittaamiseen. Sama järjestely on myös tyypillinen valvottaessa suodattimia tai pumpun toimintaa. Monet asiakkaat käyttävät näitä antureita myös koneenrakennuksessa sekä jalustojen varustamiseen erityisesti elintarvike- ja panimoteollisuudessa. Soveltamisala on erittäin laaja, sillä se kattaa esimerkiksi sprinklerijärjestelmät, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät ja monta muuta alaa. Seuraavat sovellukset eivät välttämättä ole tyypillisimpiä, mutta ne antavat parhaan kuvan paineanturiemme kahdesta tärkeimmästä vahvuudesta. Sama keraaminen mittakenno, jota käytetään sekä Cerabar -painelähettimessä että Ceraphant -painekytkimessä, on käytössä myös tuhansissa dialyysipumpuissa. Lääketieteellisten laitteiden tarkkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat hyvin tiukat, ja tämä kuvastaa paineantureidemme tärkeintä valttia: niiden tarkkuutta ja luotettavuutta. Cerabar -painelähettimiä on käytetty paineen mittaukseen pilottiprojektina toteutetuissa varavoimaloissa, joissa käytetään lentokoneturbiineita. Tämä kertoo paljon niiden kestävyydestä, joka on toinen tärkeä ominaisuus E-direct-sarjan painemittauslähettimissä.