Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης

Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης

Οι E-direct αισθητήρες, διακόπτες και μεταδότες για ανίχνευση και μέτρηση στάθμης, ταιριάζουν σε όλη την βιομηχανία, από νερό και βιολογικούς έως τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και την χημική βιομηχανία.  Είτε τα υλικά είναι υγρά – όπως το νερό, υγρές τροφές, χημικά, κ.α.- είτε είναι στερεά όπως τσιμέντο, γύψος, δημητριακά, κοκκώδης τροφές, ζωοτροφές ή πέλετ – υπάρχει πάντα ένας κατάλληλος E-direct αισθητήρας για αξιόπιστη ανίχνευση και μέτρηση στάθμης, προστασία από υπερχείλιση ή προστασία της αντλίας από ξηρά λειτουργία. Τα προσφερόμενα όργανα μέτρησης στάθμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δοχεία ή κλειστές και ανοιχτές δεξαμενές, σωλήνες, skid, μηχανές.

Διακόπτης στάθμης για υγρά από €128,- Liquiphant FTL31 >>>
Διακόπτης στάθμης για υγρά
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης υγρών από €162,- Liquiphant FTL33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Liquipoint FTW23 - Point level switch από €114,- Liquipoint FTW23 >>>
Χωρητικού τύπου διακόπτης στάθμης  
Liquiphant 31 - Liquid level switch από €229,- Liquipoint FTW33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Radar sensor for level measurement Micropilot FMR10 από €366,- Micropilot FMR10 >>>
Ελεύθερης εκπομπής ραντάρ
Χωρίς επαφή μεταδότης στάθμης υγρών, παχύρευστων υλικών και χονδρόκοκκων χύδιν στερεών από €422,- Prosonic T FMU30 >>>
Αισθητήρας στάθμης υπερήχων
Χωρητικός αισθητήρας δύο ράβδων για συνεχή μέτρηση στάθμης υγρών από €323,- Liquicap T FMI21 >>>
Χωρητικός αισθητήρας στάθμης υγρών
Διακόπτης στάθμης για κοκκώδη στερεά από €149,- Soliswitch FTE20 >>>
Διακόπτης στάθμης προπελάκι για στερεά
Παλλόμενος διακόπτης στάθμης στερεών από €273,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Διακόπτης στερεών
Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών από €179,- Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Χωρητικός διακόπτης στερεών
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids από €109,- Nivector FTI26 >>>
Χωρητικός διακόπτης στάθμης για κονιοποιημένα και λεπτόκοκκα στερεά

Μερικές επιπλέων πληροφορίες

Δεν είστε ακόμα εξοικειωμένοι με E-direct διακόπτες & αισθητήρες στάθμης ? Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ποιότητα των  E-direct αισθητήρων μέτρησης στάθμης ?  Τότε ίσως ενδιαφέρεσθε για  ένα, δυο παραδείγματα.  Οι διακόπτες στάθμης με παλλόμενα ελάσματα  Liquiphant FTL31και FTL33 ανήκουν στην ίδια οικογένεια προϊόντων Liquiphant που έχουν παραχθεί και χρησιμοποιηθεί εκατομμύρια όργανα τα τελευταία 30 χρόνια.   Εξάλλου η Endress+Hauser είναι ο εφευρέτης της ανίχνευσης στάθμης με την χρήση παλλόμενων ελασμάτων. Το καλάθι του  E-direct περιλαμβάνει διάφορους χωρητικούς διακόπτες καθώς και χωρητικό αισθητήρα στάθμης– Liquicap T FMI21. Ακριβώς πάνω στους χωρητικούς αισθητήρες στάθμης η Endress+Hauser ξεκίνησε την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική της δραστηριότητα πριν από 60 χρόνια.   Όλοι οι άλλοι E-direct  αισθητήρες στάθμης χρησιμοποιούν επίσης αξιόπιστες αρχές λειτουργίας: μέτρηση στάθμης υγρών και στερεών με υπέρηχους , διακόπτες αγωγιμότητας, κ.α