Εξαρτήματα για την ολοκλήρωση της μέτρησης

Εξαρτήματα για την ολοκλήρωση της μέτρησης

Η E-direct κατηγορία «Εξαρτήματα για την ολοκλήρωση της μέτρησης» περιλαμβάνει ενδεικτικά πίνακα και πεδίου, αυτόματους διακόπτες, γαλβανικούς απομονωτές, προστατευτικά υπέρτασης και πολλά άλλα. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στην βιομηχανία.

Οι αναλογικές τιμές απεικονίζονται, αξιολογούνται και υπολογίζονται από τους μεταδότες διεργασίας. Με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό «loop power» οι αισθητήρες 2-καλωδίων μπορούν να τροφοδοτηθούν. Οι ευρείας χρήσης είσοδοι  επιτρέπουν την σύνδεση ρεύματος, τάσης, RTD και TC. Οι τιμές των ορίων μπορούν να παρακολουθηθούν, ρελέ να ενεργοποιηθούν και σήματα διεργασίας  να προωθηθούν μέσω αναλογικών εξόδων.  Η συνεχής λειτουργία του εργοστασίου είναι πολύ σημαντική και έστω και οι σύντομες διακοπές λόγω βλάβης μπορούν  να επιφέρούν απώλειες στις πωλήσεις.  Για τον λόγο αυτό η προστασία των συσκευών πχ. από υπέρταση όσο και η  διαθεσιμότητα ανταλλακτικών είναι σημαντική. 

Ψηφιακό ενδεικτικό τροφοδοτούμενο μέσω βρόχου από €133,- RIA15 >>>
Ενδεικτικό για 4...20 mA ή HART® σήμα
Ψηφιακό ενδεικτικό με μαθηματικές λειτουργίες και γραμμικοποίηση από €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Ψηφιακά ενδεικτικά με μονάδα ελέγχου
Eνδεικτικό πεδίου από €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Ενδεικτικά πεδίου
Ενδεικτικό πεδίου 8 καναλιών με Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA από €454,- RID14 / RID16 >>>
Ενδεικτικό πεδίου Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA
Οθόνη με ψηφιακή έξοδο, λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου αντλίας από €366,- RIA452 >>>
Ψηφιακό ενδεικτικό με έλεγχο αντλίας
Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης από €206,- RMA42 >>>
Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης
Αυτόματος διακόπτης από €122,- RTA421 >>>
Αυτόματος διακόπτης
Τροφοδοτικό από €116,- RN221N >>>
Τροφοδοτικό με HART® διαγνωστικά
Απομονωτής 1 ή 2 καναλιών, χωρίς τροφοδοτικό από €101,- RB223 >>>
Passive barrier / γαλβανική απομόνωση
Προστασία υπέρτασης από €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Προστασία υπέρτασης