Προϊόντα

Διακόπτης στάθμης για υγρά από €128,- Liquiphant FTL31 >>>
Διακόπτης στάθμης για υγρά
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης υγρών από €162,- Liquiphant FTL33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Liquipoint FTW23 - Point level switch από €114,- Liquipoint FTW23 >>>
Χωρητικού τύπου διακόπτης στάθμης  
Liquiphant 31 - Liquid level switch από €229,- Liquipoint FTW33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Radar sensor for level measurement Micropilot FMR10 από €366,- Micropilot FMR10 >>>
Ελεύθερης εκπομπής ραντάρ
Χωρίς επαφή μεταδότης στάθμης υγρών, παχύρευστων υλικών και χονδρόκοκκων χύδιν στερεών από €422,- Prosonic T FMU30 >>>
Αισθητήρας στάθμης υπερήχων
Χωρητικός αισθητήρας δύο ράβδων για συνεχή μέτρηση στάθμης υγρών από €323,- Liquicap T FMI21 >>>
Χωρητικός αισθητήρας στάθμης υγρών
Διακόπτης στάθμης για κοκκώδη στερεά από €149,- Soliswitch FTE20 >>>
Διακόπτης στάθμης προπελάκι για στερεά
Παλλόμενος διακόπτης στάθμης στερεών από €273,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Διακόπτης στερεών
Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών από €179,- Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Χωρητικός διακόπτης στερεών
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids από €109,- Nivector FTI26 >>>
Χωρητικός διακόπτης στάθμης για κονιοποιημένα και λεπτόκοκκα στερεά
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar από €142,- Cerabar PMC11 / PMP11 >>>
Σχετικής πίεσης αισθητήρες
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar από €184,- Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης αισθητήρeς
Hygienic pressure sensor από €220,- Cerabar PMP23 >>>
Υγιεινός αισθητήρας πίεσης
Pressure switches for absolute and gauge pressures από €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης διακόπτες
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures από €240,- Ceraphant PTP33B >>>
Υγιεινός διακόπτης πίεσης
Electromagnetic flowmeter Picomag από €405,- Picomag >>>
Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο για utilities
Ηλεκτρομαγνητικό Ροόμετρο από €648,- Proline Promag 10D >>>
Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο
Διακόπτης ροής για υγρά από €230,- Flowphant T DTT31 >>>
Διακόπτης ροής
Διακόπτης ροής υγρών υγιεινού τύπου από €252,- Flowphant T DTT35 >>>
Υγιεινός διακόπτης ροής
iTHERM CompactLine TM311 GR από €70,- iTHERM CompactLine TM311 >>>
Συμπαγές θερμόμετρο
iTHERM ModuLine TM101 απευθείας αισθητήριο θερμοκρασίας από €55,- iTHERM ModuLine TM101 >>>
Αισθητήρας θερμοκρασίας RTD ή θερμοστοιχείου
iTHERM ModuLine TM121 θερμόμετρο θερμοκυψέλης από €83,- iTHERM ModuLine TM121 >>>
Θερμόμετρο με ένθετο αισθητήριο RTD ή TC
Υγιεινό, ασηπτικό, σπονδυλωτό θερμόμετρο αντίστασης Pt100 ή 4 έως 20 mA από €89,- iTHERM TM401 >>>
RTD υγιεινό  Θερμόμετρο
Μεταδότης θερμοκρασίας για θερμοαντίσταση (RTD) και θερμοζεύγος (TC) από €76,- iTEMP TMT127 / 187 και 128 / 188 >>>
Μεταδότες θερμοκρασίας για RTD & θερμοστοιχεία
Προγραμματιζόμενος μεταδότης κεφαλής από €39,- iTEMP TMT80 >>>
Προγραμματιζόμενος μεταδότης θερμοκρασίας
Διακόπτης θερμοκρασίας από €173,- Thermophant T TTR31 >>>
Διακόπτης θερμοκρασίας
Υγιεινού τύπου διακόπτης θερμόκρασίας από €222,- Thermophant T TTR35 >>>
Υγιεινός διακόπτης θερμοκρασίας
Διαχειριστής δεδομένων πολλαπλών μεγεθών από €882,- Ecograph T RSG35 >>>
Καταγραφικό & διαχειριστής δεδομένων
Ψηφιακό ενδεικτικό τροφοδοτούμενο μέσω βρόχου από €133,- RIA15 >>>
Ενδεικτικό για 4...20 mA ή HART® σήμα
Ψηφιακό ενδεικτικό με μαθηματικές λειτουργίες και γραμμικοποίηση από €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Ψηφιακά ενδεικτικά με μονάδα ελέγχου
Eνδεικτικό πεδίου από €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Ενδεικτικά πεδίου
Ενδεικτικό πεδίου 8 καναλιών με Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA από €454,- RID14 / RID16 >>>
Ενδεικτικό πεδίου Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA
Οθόνη με ψηφιακή έξοδο, λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου αντλίας από €366,- RIA452 >>>
Ψηφιακό ενδεικτικό με έλεγχο αντλίας
Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης από €206,- RMA42 >>>
Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης
Αυτόματος διακόπτης από €122,- RTA421 >>>
Αυτόματος διακόπτης
Τροφοδοτικό από €116,- RN221N >>>
Τροφοδοτικό με HART® διαγνωστικά
Απομονωτής 1 ή 2 καναλιών, χωρίς τροφοδοτικό από €101,- RB223 >>>
Passive barrier / γαλβανική απομόνωση
Προστασία υπέρτασης από €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Προστασία υπέρτασης