Προϊόντα

Διακόπτης στάθμης για υγρά από €121,- Liquiphant FTL31 >>>
Διακόπτης στάθμης για υγρά
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης υγρών από €152,- Liquiphant FTL33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Liquipoint FTW23 - Point level switch από € Liquipoint FTW23 >>>
Χωρητικού τύπου διακόπτης στάθμης  
Liquiphant 31 - Liquid level switch από €216,- Liquipoint FTW33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Radar sensor for level measurement Micropilot FMR10 από €344,- Micropilot FMR10 >>>
Ελεύθερης εκπομπής ραντάρ
Χωρίς επαφή μεταδότης στάθμης υγρών, παχύρευστων υλικών και χονδρόκοκκων χύδιν στερεών από €397,- Prosonic T FMU30 >>>
Αισθητήρας στάθμης υπερήχων
Χωρητικός αισθητήρας δύο ράβδων για συνεχή μέτρηση στάθμης υγρών από €303,- Liquicap T FMI21 >>>
Χωρητικός αισθητήρας στάθμης υγρών
Διακόπτης στάθμης για κοκκώδη στερεά από €145,- Soliswitch FTE20 >>>
Διακόπτης στάθμης προπελάκι για στερεά
Παλλόμενος διακόπτης στάθμης στερεών από €257,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Διακόπτης στερεών
Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών από €169,- Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Χωρητικός διακόπτης στερεών
Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών από €102,- Nivector FTC968 / FTC968Z >>>
Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar από €137,- Cerabar PMC11 / PMP11 >>>
Σχετικής πίεσης αισθητήρες
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar από €178,- Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης αισθητήρeς
Hygienic pressure sensor από €212,- Cerabar PMP23 >>>
Υγιεινός αισθητήρας πίεσης
Pressure switches for absolute and gauge pressures από €218,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης διακόπτες
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures από €232,- Ceraphant PTP33B >>>
Υγιεινός διακόπτης πίεσης
Electromagnetic flowmeter Picomag από €385,- Picomag >>>
Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο για utilities
Ηλεκτρομαγνητικό Ροόμετρο από €616,- Proline Promag 10D >>>
Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο
Διακόπτης ροής για υγρά από €218,- Flowphant T DTT31 >>>
Διακόπτης ροής
Διακόπτης ροής υγρών υγιεινού τύπου από €239,- Flowphant T DTT35 >>>
Υγιεινός διακόπτης ροής
Θερμόμετρο με σπείρωμα για απλές εφαρμογές από €123,- Easytemp TSM487 >>>
Θερμόμετρο για απλές εφαρμογές
Θερμόμετρο (RTD) με σπείρωμα για απαιτητικές εφαρμογές από €68,- Omnigrad T TST187 >>>
Θερμόμετρο με σπείρωμα
Θερμόμετρο (RTD) με σπείρωμα για απλές εφαρμογές από €44,- Omnigrad T TST487 >>>
Θερμόμετρο με σπείρωμα για απλές εφαρμογές
Μεταδότης θερμοκρασίας για θερμοαντίσταση (RTD) και θερμοζεύγος (TC) από €72,- iTEMP TMT127 / 187 και 128 / 188 >>>
Μεταδότες θερμοκρασίας για RTD & θερμοστοιχεία
Προγραμματιζόμενος μεταδότης κεφαλής από €37,- iTEMP TMT80 >>>
Προγραμματιζόμενος μεταδότης θερμοκρασίας
Διακόπτης θερμοκρασίας από €164,- Thermophant T TTR31 >>>
Διακόπτης θερμοκρασίας
Υγιεινού τύπου διακόπτης θερμόκρασίας από €210,- Thermophant T TTR35 >>>
Υγιεινός διακόπτης θερμοκρασίας
Διαχειριστής δεδομένων πολλαπλών μεγεθών από €835,- Ecograph T RSG35 >>>
Καταγραφικό & διαχειριστής δεδομένων
Ψηφιακό ενδεικτικό τροφοδοτούμενο μέσω βρόχου από €126,- RIA15 >>>
Ενδεικτικό για 4...20 mA ή HART® σήμα
Ψηφιακό ενδεικτικό με μαθηματικές λειτουργίες και γραμμικοποίηση από €216,- RIA45 / RIA46 >>>
Ψηφιακά ενδεικτικά με μονάδα ελέγχου
Eνδεικτικό πεδίου από €204,- RIA14 / RIA16 >>>
Ενδεικτικά πεδίου
Ενδεικτικό πεδίου 8 καναλιών με Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA από €430,- RID14 / RID16 >>>
Ενδεικτικό πεδίου Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA
Οθόνη με ψηφιακή έξοδο, λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου αντλίας από €347,- RIA452 >>>
Ψηφιακό ενδεικτικό με έλεγχο αντλίας
Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης από €195,- RMA42 >>>
Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης
Αυτόματος διακόπτης από €116,- RTA421 >>>
Αυτόματος διακόπτης
Τροφοδοτικό από €113,- RN221N >>>
Τροφοδοτικό με HART® διαγνωστικά
Απομονωτής 1 ή 2 καναλιών, χωρίς τροφοδοτικό από €95,- RB223 >>>
Passive barrier / γαλβανική απομόνωση
Προστασία υπέρτασης από €40,- HAW562 / HAW569 >>>
Προστασία υπέρτασης