Αισθητήρες & διακόπτες πίεσης

Αισθητήρες & διακόπτες πίεσης

Οι E-direct διακόπτες και αισθητήρες πίεσης εξασφαλίζουν ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση  πίεσης και παρακολούθηση της σχετικής  και της απόλυτης πίεσης.  Τόσο οι διακόπτες όσο και τα αισθητήρια μέτρησης πίεσης ταιριάζουν απόλυτα στους αυστηρούς υγιεινούς κανονισμούς της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.  Αν και απλοί αυτοί οι αισθητήρες και διακόπτες διαθέτουν μεγάλη ποικιλία μηχανολογικών συνδέσεων (συνδέσεις εφαρμογής) και περιοχές μέτρησης, οπότε μπορούν με ευκολία να χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, σε συστήματα θέρμανσης και  εξαερισμού, σε εφαρμογές με αντλίες. Η ποιότητα και αξιοπιστία παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην Endress+Hauser.

Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar από €142,- Cerabar PMC11 / PMP11 >>>
Σχετικής πίεσης αισθητήρες
Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar από €184,- Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης αισθητήρeς
Hygienic pressure sensor από €220,- Cerabar PMP23 >>>
Υγιεινός αισθητήρας πίεσης
Pressure switches for absolute and gauge pressures από €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης διακόπτες
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures από €240,- Ceraphant PTP33B >>>
Υγιεινός διακόπτης πίεσης

Μερικές επιπλέων πληροφορίες

Ίσως θα θέλετε να μάθετε περισσότερα για την χρήση των Cerabar αισθητηρίων πίεσης και των Ceraphant διακοπτών πίεσης, στην πράξη.  Οι εν λόγο διακόπτες και αισθητήρες πίεση χρησιμοποιούνται στην καρδιά της ίδια της εφαρμογής  και μπορούμε να τους συναντήσουμε πχ. στον έλεγχο ανίχνευσης διαρροών στα δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, σε μέτρηση στάθμης σε ανοιχτές δεξαμενές νερού, στον καθαρισμό φίλτρων με την χρήση δύο αισθητήρων πίεσης, για αξιολόγηση την απόδοσης της αντλίας.  Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού, σε skid ειδικότερα στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, σε συστήματα θέρμανσης και  εξαερισμού. Η ίδια κεραμική  κυψέλη (dry ceramic cell) που χρησιμοποιείται στο

Cerabar αισθητήριο πίεσης, χρησιμοποιείται και στον διακόπτη πίεσης Ceraphant που έχει εξοπλίσει πολλές αντλίες διάλυσης, εξυπηρετώντας τις υψηλές απαιτήσεις σε ακρίβεια και αξιοπιστία της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Επιπλέων ο Cerabar συμβάλει στην   ομαλή λειτουργία γεννητριών έκτακτης ανάγκης καθώς και τουρμπίνων αεροπλάνων , γεγονός που αποδεικνύει την στιβαρότητά τους- άλλη μια παράμετρος που είναι σημαντική για τα E-direct προϊόντα.