Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η ασφάλεια και τη μυστικότητα των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικές για την Endress+Hauser  (Hellas) ΑΕ . Για τον λόγο αυτό η εταιρία  συμμορφώνεται με τους νόμους που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια τους. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε ποια δεδομένα μπορεί η Endress + Hauser να συλλέξει, πως θα τα χρησιμοποιήσει, πως θα τα διαφυλάξει  και με ποιον μπορεί να τα μοιραστεί. 

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 

Από τον ιστότοπο, η Endress+Hauser (Hellas) ΑΕ δεν θα συλλέξει κανένα προσωπικό δεδομένο (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή διεύθυνση e-mail), εκτός και αν εσείς, εθελοντικά, επιλέξετε να δώσετε τις πληροφορίες αυτές (π.χ.  εγγραφή ) με την συγκατάθεσή σας, ή εάν ορίζεται διαφορικά από τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

2. Σκοπός Xρήσης
 

Όταν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας, συνήθως τα χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε στη ζήτηση σας, να εκτελέσουμε την παραγγελία σας ή για να σας δώσουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή προσφορές. Επίσης για να υποστηρίξουμε την σχέση μας ως πελάτη μας:  

  • ενδέχεται να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας και να τα μοιραστούμε μόνο με άλλες αδελφές εταιρίες Endress+Hauser ανά τον κόσμο, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επαγγελματικές ανάγκες σας και πως μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

ή

  • εμείς (ή κάποια αδελφή Endress+Hauser  εκ'  μέρους μας) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για μία προσφορά της Endress + Hauser (Hellas) ΑΕ  που σχετίζεται με τις ανάγκες σας ή για να διεξαγάγουμε online έρευνες για να καταλάβουμε καλύτερα τις απαιτήσεις του πελάτη μας. 
     

Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία για την υποστήριξη των πελατειακών μας σχέσεων (ειδικά για απευθείας διαφήμιση ή έρευνα αγοράς), θα σεβαστούμε την απόφασή σας. Δεν πουλάμε και δεν περεχούμε με οποιοδήποτε  τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 

3.

Περιορισμοί

 

Η Endress+Hauser (Hellas) ΑΕ θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει και αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς μόνο για τους σκοπούς που έχουν αποκαλυφθεί από εσάς, εκτός και αν η αποκάλυψη: 

  • είναι για χρήση των προσωπικών δεδομένων για κάθε επιπλέον σκοπό που συνδέεται άμεσα με των πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχτηκαν τα προσωπικά δεδομένα,
  • είναι απαραίτητα για την προετοιμασία, διαπραγμάτευση και εκτέλεση συμβολαίου μαζί σας, απαιτούνται από τον νόμο ή την αρμόδια κυβερνητική ή δικαστική αρχή,
  • είναι απαραίτητα για την εδραίωση ή διατήρηση νομικής απαίτησης ή υπεράσπισης,
  • είναι απαραίτητα για την αποφυγή απάτης ή άλλων παράνομών δραστηριοτήτων, όπως ηθελημένες επιθέσεις στα πληροφορικά συστήματα της Endress+Hauser (Hellas) ΑΕ.

 

4. Τηλεπικοινωνίες ή Δεδομένα Χρήσης
 

Μέσω της χρήσης τηλεπικοινωνιών για την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα επικοινωνίας σας (π.χ. IP διεύθυνση) ή τα δεδομένα χρήσης (π.χ. πληροφορίες στην αρχή, στο τέλος και η έκταση της κάθε πρόσβασης, και πληροφορίες για τις τηλεπικοινωνίες που χρησιμοποιήσατε) παράγονται τεχνικά και μπορούν να οδηγήσουν στα προσωπικά σας δεδομένα. Στο μέγεθός που υπάρχει μια εξαναγκασμένη αναγκαιότητα, η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων χρήσης ή επικοινωνίας σας θα λάβει χώρα και θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

5. Αυτόματη Συλλογή Μη- Προσωπικών Δεδομένων
 

Όταν κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας, ενδέχεται αυτόματα (π.χ. χωρίς να εγγραφείτε) να συλλέξουμε πληροφορίες μη- προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. τύπος internet browser και λειτουργικού συστήματος, όνομα ιστοτόπου απ' όπου ήρθατε, αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής, σελίδες που επισκεφτήκατε). Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να δούμε πόσο ελκυστικός είναι ο ιστότοπός μας, να βελτιώσουμε την απόδοσή του και το περιεχόμενό του.

 

6. "Cookies" – Πληροφορίες που Αποθηκεύονται Αυτόματα στο Η/Υ
 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κάποια δεδομένα στο Η/Υ με την μορφή "cookies" ώστε να αναγνωρίζεται αυτόματα ο Η/Υ στην επόμενη επίσκεψή σας. Τα "cookies" μπορούν να μα βοηθήσουν με πολλούς τρόπους , για παράδειγμα, να διαμορφώσουμε έναν ιστότοπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντά σας ή για αποθήκευση του κωδικού σας ώστε να μην χρειάζεται να το εισάγετε κάθε φορά. Ένα δεν θέλετε να  λαμβάνεται "cookies" παρακαλούμε ρυθμίστε τον browser σας με τέτοιο τρόπο ώστε να διαγράφονται τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του Η/Υ,  να εμποδίζονται όλα τα "cookies" ή να λαμβάνεται μια προειδοποίηση όταν ένα "cookie" προσπαθεί να αποθηκευτεί.

 

7. Παιδιά
 

Η Endress+Hauser (Hella) ΑΕ δεν θα συλλέγει, εν γνώση της, πληροφορίες από παιδία. Ο όρος «παιδί» ή «παιδιά» περικλείει τους ισχύοντες νόμους όπως και τις εθνικές και τοπικές κουλτούρες.

 

8. Ασφάλεια
 

Για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας από κατά λάθος ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλαγή και από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, η Endress+Hauser έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

 

9. Συνδέσεις σε Άλλους Ιστοτόπους
 

Οι ιστότοποι της Endress+Hauser περιέχουν συνδέσεις σε άλλους ιστοτόπους. Η Endress+Hauser δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων  ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων αλλά προσδοκά να διέπονται από τους ίδιους κανόνες.

 

10. Ερωτήσεις και Σχόλια
 

Η Endress+Hauser (Hellas) ΑΕ  θα ανταποκριθεί στις λογικές απαιτήσεις σας για αναθεώρηση των προσωπικών στοιχείων σας και να διορθώσει, βελτιώσει ή διαγράψει οποιαδήποτε ανακρίβεια. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Endress+Hauser (Hellas) ΑΕ (π.χ. για αναθεώρηση των δεδομένων σας), παρακαλώ πατήστε στην επιλογή "Επικοινωνία" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Καθώς το Internet ωριμάζει, το ίδιο θα γίνεται κα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  της εταιρείας μας. Οι αλλαγές θα ανακοινώνονται σε αυτή την ιστοσελίδα. 

                                                                                                                                   Έκδοση  2011