Διακόπτες έρχονται επίσης με IO-Link επικοινωνία

Διακόπτης στάθμης για υγρά από €128,- Liquiphant FTL31 >>>
Διακόπτης στάθμης για υγρά
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης υγρών από €162,- Liquiphant FTL33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Liquiphant 31 - Liquid level switch από €229,- Liquipoint FTW33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Pressure switches for absolute and gauge pressures από €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης διακόπτες
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures από €240,- Ceraphant PTP33B >>>
Υγιεινός διακόπτης πίεσης

Και υπάρχουν και άλλα

  • Διακόπτης στάθμης για υγρά στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών Liquipoint FTW23
  • Χωρητικός διακόπτης στάθμης για κονιοποιημένα και λεπτόκοκκα στερεά Nivector FTI26
  • Αισθητήρας πίεσης με υγιεινού τύπου, επίπεδης επιφάνειας μεταλλικό αισθητήρα Cerabar PMP23
  • Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο για utilities Picomag