Ψηφιακό, εύκολο και αποτελεσματικό

IO-Link

Ξεκινήστε την ψηφιοποίηση στο εργοστάσιό σας με το IO-Link

Η Βιομηχανία 4.0 και η ψηφιοποίηση είναι δημοφιλή θέματα συζήτησης αυτών των ημερών. Οι πληροφορίες αισθητήρων, η ψηφιακή μετάδοση των τιμών μέτρησης και τα πρόσθετα δεδομένα, όπως η αναλυτική κατάσταση ή οι αναφορές σφαλμάτων και άλλες τιμές μέτρησης, οδηγούν σε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και συστήματα. Το IO-Link ρο καθιστά αυτό δυνατό - και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων πλεονεκτημάτων.

Η προσφορά προϊόντων IO-Link

Διακόπτης στάθμης για υγρά από €128,- Liquiphant FTL31 >>>
Διακόπτης στάθμης για υγρά
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης υγρών από €162,- Liquiphant FTL33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Liquipoint FTW23 - Point level switch από €114,- Liquipoint FTW23 >>>
Χωρητικού τύπου διακόπτης στάθμης  
Liquiphant 31 - Liquid level switch από €229,- Liquipoint FTW33 >>>
Υγιεινού τύπου διακόπτης στάθμης
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids από €109,- Nivector FTI26 >>>
Χωρητικός διακόπτης στάθμης για κονιοποιημένα και λεπτόκοκκα στερεά
Hygienic pressure sensor από €220,- Cerabar PMP23 >>>
Υγιεινός αισθητήρας πίεσης
Pressure switches for absolute and gauge pressures από €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Απόλυτης και σχετικής πίεσης διακόπτες
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures από €240,- Ceraphant PTP33B >>>
Υγιεινός διακόπτης πίεσης
Electromagnetic flowmeter Picomag από €405,- Picomag >>>
Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο για utilities
iTHERM CompactLine TM311 GR από €70,- iTHERM CompactLine TM311 >>>
Συμπαγές θερμόμετρο


Εξερευνήστε τα οφέλη της επικοινωνίας του IO-Link

Ψηφιακές τιμές μέτρησης:

  • Μετάδοση χωρίς σφάλματα (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές )
  • Χωρίς μετατροπή. Επομένως καλύτερη συνολική ακρίβεια

Περισσότερα δεδομένα:

  • Δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων τιμών
  • Λεπτομερή πληροφόρηση σφαλμάτων
  • Επιπλέων πληροφόρηση για τη διεργασία

Κεντρική αποθήκευση παραμέτρων:

  • Δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής παραμετροποίησης από τον «master» σε μια συσκευή
  • Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν από την μια συσκευή στην άλλη
  • Απομακρυσμένη συντήρηση αισθητήρα

 

Τυπικό δίκτυο βιομηχανικού Ethernet με IO-Link

Typical Industrial Ethernet network with IO-Link