Prekidači tlaka & senzori tlaka

E-direct senzori i prekidači tlaka omogućuju točno i pouzdano mjerenje, te nadzor relativnog i apsolutnog tlaka. Ponuda je podijeljena na senzore i prekidače za općenite aplikacije, te modele specijalno osmišljene da udovolje strogim higijenskim zahtjevima u prehrambenoj industiji i industriji napitaka. Iako jednostavni, ovi senzori i prekidači dolaze sa precizno gradiranim mjernim područjima i procesnim priključcima koji odgovaraju svim aplikacijama, bez obzira da li je u pitanju pumpna stanica, sustavi grijanja i hlađenja, prehrambena industrija i td. Nadalje, ovi senzori i prekidači koriste iste mjerne čelije kao i naši sofisticirani transmiteri tlaka. Kvaliteta i pouzdanost su Endress+Hauser standard.

Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures od kn1,826.- Ceraphant PTP33B >>>
Higijenski prekidač tlaka

Još nekoliko primjera aplikacija

Možda želite znati više gdje se naši Cerabar senzori i Ceraphant prekidači koriste u praksi?
Naši senzori odgovaraju primjeni od samog srca procesa do rubnih dijelova sustava. Mogu se pronaći npr. u kontroli curenja sustava komprimiranog zraka, ili u spremnicima gdje se koriste u paru kao diferencijalno mjerenje tlaka. Također, senzori u paru koriste se za nadzor učinkovitosti filtera ili pumpi. Mnogi kupci koriste ove senzore u izgradnji strojeva, opremanju skidova, osobito u prehrambenoj industriji. Izbor aplikacija gdje se mogu upotrijebiti je iznimno širok te se proteže do sistema prskalica, sustava grijanja i hlađenja i td.  Slijedeća aplikacija nije tipična ali savršeno ilustrira dvije prednosti naših senzora; isti suhi keramički sensor kojim su opremljeni Cerabar i Ceraphant dio je tisuća pumpi za dijalizu krvi, gdje je zahtjevana vrlo visoka točnost i pouzdanost. Svoju primjenu pronašli su i u generatorima za nuždu koji koriste ni manje ni više avionske turbine, što dovoljno govori o njihovoj robustnosti - također jednoj od prednosti E-direct linije proizvoda.