E-direct senzori, prekidači i transmiteri za detekciju i kontinuirano mjerenje nivoa odgovaraju velikom broju aplikacija u svim industrijama, od obrade vode i otpadne vode do prehrambene i kemijske industrije. Bez obzira jesu li tekućine kao što su voda, tekuća hrana, kemikalije ili krute tvari kao što su cement, gips, zrnati mediji, ljudska i stočna hrana ili peleti, uvijek postoji prikladan E-direct sensor koji će sigurno detektirati nivo, kontinuirano ga mjeriti, štititi pumpe od rada na suho ili služiti kao zaštita od prelijevanja. Glede same ponude, ovdje ponuđeni senzori odgovarati će ogromnom broju slučajeva, npr. u spremnicima, otvorenim bazenima, cijevima, tlačnim sustavima, stojevima, skidovima, pokretnoj opremi kao što su kamioni i td.

Kompaktni vibracijski prekidač razine za tekućine od kn976.- Liquiphant FTL31 >>>
Nivo prekidač za tekućine
Prekidač razine tekućina za primjenu u prehrambenom sektoru od kn1,229.- Liquiphant FTL33 >>>
Higijenski nivo prekidač za tekućine
Liquipoint FTW23 - Prekidač razine od kn867.- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitivni nivo prekidač za tekućine
Liquiphant 31 - Liquid level switch od kn1,741.- Liquipoint FTW33 >>>
Higijenski nivo prekidač za tekućine
Radar sensor for level measurement Micropilot FMR10 od kn2,781.- Micropilot FMR10 >>>
Bezkontaktni radarski senzor
Kompaktni senzori za bezkontaktno mjerenje razine tekućina, smjesa i krupnih rasutih materijala od kn3,208.- Prosonic T FMU30 >>>
Ultrazvučni senzor nivoa
Kapacitivna sonda s dva štapa za neprekidno mjerenje razine u tekućinama od kn2,451.- Liquicap T FMI21 >>>
Kapacitivna sonda za tekućine
Prekidač razine točke za krutine u granulama od kn1,132.- Soliswitch FTE20 >>>
Rotacioni prekidač nivoa krutih tvari
Vibracijski prekidač razine za rasute krutine od kn2,078.- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Štapni prekidač nivoa krutih tvari
Capacitive level switch for bulk od kn1,363.- Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Kapacitivni prekidač razine za rasute krutine
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids od kn831.- Nivector FTI26 >>>
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
Electromagnetic flowmeter Picomag od kn3,077.- Picomag >>>
Elektomagnetno mjerilo protoka za komunalnu infrastrukturu
Induktivni mjerni sustav za protok od kn4,927.- Proline Promag 10D >>>
Elektromagnetsko mjerilo protoka
Prekidač protoka za nadzor masenog protoka od kn1,747.- Flowphant T DTT31 >>>
Prekidač masenog protoka
Prekidač protoka za nadzor masenog protoka u higijenskoj izvedbi od kn1,916.- Flowphant T DTT35 >>>
Higijenski prekidač masenog protoka
Procesni pokazivač s napajanjem putem petlje od kn1,013.- RIA15 >>>
Zaslon za 4...20 mA ili HART signale
Digitalni pokazni instrument s matematičkim funkcijama i linearizacijom od kn1,735.- RIA45/ RIA46 >>>
Digitalni pokazni instrument s matematičkim funkcijama i linearizacijom
Pokazni instrument s napajanjem putem petlje od kn1,638.- RIA14 / RIA16 >>>
Indikatori za polje napajani iz petlje
Osamkanalni pokazni instrument za polje, s komunikacijskim sustavom Foundation fieldbus™ ili PROFIBUS® PA od kn3,450.- RID14 / RID16 >>>
FOUNDATION fieldbus / PROFIBUS® PA indikatori za polje
Procesni pokazivač s digitalnim izlazom te funkcijama nadzora i kontrole pumpe od kn2,781.- RIA452 >>>
Digitalni procesni zaslon sa kontrolom pumpe
Univerzalni procesni pretvornik od kn1,562.- RMA42 >>>
Procesni transmiter sa kontrolnom jedinicom
Kontaktor od kn929.- RTA421 >>>
Limit prekidač sa napajanjem petlje
Napajanje sa HART dijagnostikom po izboru od kn881.- RN221N >>>
Napajanje petlje sa opcijskom HART® dijagnostikom
Jednokanalna ili dvokanalna barijera bez napajanja od kn766.- RB223 >>>
Pasivna barijera / galvanska izolacija

Još nekoliko činjenica

Još uvijek niste skloni E-direct nivo prekidačima & senzorima? Želite li saznati još o kvaliteti E-direct senzora za mjerenje nivoa? Možda će Vas interesirati slijedeći primjeri. Vibracijske vilice za tekućine Liquiphant FTL31 i FTL33 pripadaju istoj obitelji Liquiphant proizvoda za detekciju nivoa, isporučenih u milionima komada kroz posljednjih 30 godina. Osim toga, Endress+Hauser je izumio princip detekcije nivoa sa vibrirajućim vilicama. Još nešto, ponuda E-direct proizvoda sadrži nekoliko

Kapacitivnih nivo prekidača i transmitter za kontinuirano mjerenje nivoa- Liquicap FMI21. Baš sa kapacitivnim sondama, Endress+Hauser je započeo istraživanja, razvoj i proizvodnju prije više od 60 godina.

Svi ostali E-direct senzori nivoa također koriste standardne tehnologije: bezkontaktno ultrazvučno mjerenje nivoa tekućina i krutih tvari, detekciju nivoa tekućina na principu vodljivosti, te elektronske prekidače-sve dokazano i iskušano u Endress+Hauser.