Prekidači za temperaturna mjerenja & senzori

Temperatura se mjeri posvuda u industriji. Temperaturni senzori, prekidači i transmiteri iz E-direct ponude nude pouzdano, točno i ekonomično mjerenje i nadzor temperature. Ponuda se dijeli na senzore za mjerenje temperature i prekidače u raznim aplikacijama, te modele specijalno osmišljene da udovolje strogim higijenskim zahtjevima u prehrambenoj industiji i industriji napitaka. Osim senzora u ponudi su i vrlo učinkoviti transmiteri za ugradnju u glavu senzora za spajanje otpornih ili termopar umetaka. Iako jednostavni i ekonomični ovi senzori, prekidači i transmiteri bez kompromisa udovoljavaju dobro poznatim Endress+Hauser standardima kvalitete.

Osjetnik temperature za RTD i termoparove od kn577.- iTEMP TMT127 / 187 and 128 / 188 >>>
Temperaturni transmiter za RTD & termoparove
Programibilni pretvornik za ugradnju u glavu senzora od kn294.- iTEMP TMT80 >>>
Programabilni temperaturni transmiter
Higijenski temperaturni prekidač za mjerenje procesnih temperatura od kn1,685.- Thermophant T TTR35 >>>
Higijenski temperaturni prekidač