SAS „ENDRESS+HAUSER (BALTIC)" PRIVĀTUMA POLITIKA

 1.

IEVADS UN JĒDZIENI

1.1. 

SAS „Endress+Hauser (Baltic)" (juridiskās personas kods – 302325159, juridiskā adrese – Europos pr. 50, Kauņa) (turpmāk tekstā – Administrators), kas pārvalda interneta tirdzniecības tīmekļa vietni „Endress+Hauser" (turpmāk tekstā – Veikals), atzīst, ka ikvienas personas privātums ir svarīgs. Turpmāk tiek aplūkoti Administratora piemērojamās privātuma politikas (turpmāk tekstā – Privātuma politika) jautājumi.

1.2.

Šīs Privātuma politikas izpratnē pakalpojumi aptver visas un jebkādas personas, kura apmeklē Veikalu (turpmāk tekstā – Apmeklētājs), darbības, kuras tā var veikt Veikalā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tām, iespējas iegādāties preces izmantošanu, publicētās informācijas lasīšanu, atsauksmju un komentāru rakstīšanu, jebkāda veida informācijas un (vai) datu iesniegšanu un saņemšanu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi). 

1.3.

Privātuma politikā izmantojamie jēdzieni atbilst tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumos [saite] raksturotajiem jēdzieniem un to nozīmei, izņemot gadījumus, kad konkrēti jēdzieni atsevišķi definēti šajā Privātuma politikā. 

1.4.

Izmantojot pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt šai Privātuma politikai. Ja Apmeklētājs nepiekrīt šai Privātuma politikai, Apmeklētājam nav tiesību izmantot nekādus Pakalpojumus un viņam nekavējoties jāpamet Veikals. 

1.5.

Apmeklētājs apstiprina un apliecina, ka piešķir Administratoram tiesības vākt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot, pārvaldīt un apstrādāt visus un jebkādus personas datus, kurus Apmeklētājs tieši vai netieši iesniedz Administratoram, apmeklējot Veikalu un (vai) izmantojot pakalpojumus, saskaņā ar šajā Privātuma politikā un Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un kārtību. 

1.6.

Piekrītot šai Privātuma politikai, Apmeklētājs arī apstiprina un apliecina, ka piekrīt tam, ka viņa personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tiešā mārketinga nolūkos. Tomēr Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atteikties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus uz viņa norādīto mājas adresi, uzņēmuma juridisko adresi, e-pasta adresi, kā arī mobilajā telefonā. Par atteikšanos saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus Apmeklētājam e-pastā skaidri un saprotami jāpaziņo Administratoram. 

2.

ADMINISTRATORA VĀCAMĀ INFORMĀCIJA

2.1. 

Izmantojot Veikalu, var tikt pieprasīts, ka Apmeklētājam jāveic Reģistrācija, lai Apmeklētājs varētu izmantot konkrētus Pakalpojumus.

2.2.

Administratoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem vākt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot, pārvaldīt un apstrādāt visu Apmeklētāja sniegto informāciju, kuru Apmeklētājs sniedz, veicot Reģistrāciju, apmeklējot Veikalu, kā arī citos veidos.

2.3. 

Informācija, kuru saņem Administrators, kad Apmeklētājs veic Reģistrāciju un (vai) pieslēdzas Veikalam, kā arī apmeklējot Veikalu, nosacīti var tikt iedalīta kā anonīma informācija un personas dati:

2.3.1.      Anonīmā informācija. Administrators var vākt tādu informāciju, kura nevar  tikt saistīta ar individuālu apmeklētāju. Administrators var vākt visu apmeklētāju IP adreses un pārlūkprogrammu un operētājsistēmu tipus, citus saistītos datus.

2.3.2.       Apmeklētājs saprot un piekrīt, ka Administrators vāc anonīmo informāciju par Apmeklētāju, izmantojot sīkdatnes (angļu val. cookies). Sīkdatne ir teksta dokuments (datne), kas automātiski no  Veikala tiek nosūtīts uz Apmeklētāja datora cieto disku. Apmeklētājs var šo informāciju izdzēst no sava datora vai to nobloķēt, izmantojot savā datorā esošo interneta pārlūkprogrammu, taču tādā gadījumā daļa Pakalpojumu var daļēji vai pilnībā nedarboties. Apmeklētājs piekrīt, ka Administrators ieraksta sīkdatnes Apmeklētāja datorā un vēlāk tās nolasa no Apmeklētāja datora.

2.3.3.      Lai piedāvātu Apmeklētājam pēc iespējas labāku Pakalpojumu kvalitāti, Administrators var izmantot sīkdatnes, lai:

2.3.3.1.    varētu nodrošināt efektīvāku ir kvalitatīvāku Veikala darbību;

2.3.3.2.    vismaz daļēji pasargātu Apmeklētāju no nesankcionētas viņa Pieslēgšanās datu izmantošanas;

2.3.3.3.    varētu uzraudzīt Veikala apmeklētāju skaitu un plūsmu.

2.3.4.      Personas dati. Tā ir jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši konstatēta, izmantojot tādus datus kā personas kods, viena vai vairākas šai personai raksturīgas fiziska, fizioloģiska, psiholoģiska, ekonomiska, kultūras vai sociāla rakstura pazīmes. Administrators personas datus var iegūt:

2.3.4.1.     Reģistrācijas laikā: kad Apmeklētājs reģistrējas Veikalā, Apmeklētājs labprātīgi sniedz šādus datus: savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma kodu, savu dzīvesvietas vai juridisko un iegādāto preču piegādes adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, konta numuru un (vai) citu informāciju, kura tiek pieprasīta Reģistrācijas laikā.

2.3.4.2. Kad Apmeklētājs pieslēdzas Veikalam un apmeklē to, Administrators saņem datus par Apmeklētāja pieslēgšanās, atvienošanās no Veikala laiku, par Apmeklētāja nosūtīto datu, izmantojot Pakalpojumus kurus, saturu, u. tml.

 

3.

PERSONAS DATU UN ANONĪMĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS UN APSTRĀDES MĒRĶI

3.1. 

Administratoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem, vispusīgi un jebkādā Lietuvas Republikas tiesību aktu neaizliegtā veidā izmantot un apstrādāt visu uzkrāto informāciju par Apmeklētāju.

3.2.

Administrators vāc, uzkrāj, sistematizē, izmanto, pārvalda un apstrādā personas datus ar mērķi, lai:

3.2.1.      būtu iespējams Apmeklētājam sniegt Pakalpojumus (piem., lai Apmeklētājs varētu iepirkties Veikalā, lai būtu iespējams viņam piegādāt preces, lai Apmeklētājs varētu par tām samaksāt, bet Administrators saņemtu šo samaksu, kā arī Apmeklētāja maksātspējas izvērtēšanai un citiem mērķiem);

3.2.2.      būtu iespējams administrēt un nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu;

1.1.3.      Administrators varētu uzraudzīt pakalpojumu sniegšanas procesu, to kontrolēt, pilnveidot;

3.2.4.      Veikalā būtu iespējams ievietot piedāvājumus un (vai) reklamēt preces, kuras Apmeklētājam ir aktuālas;

3.2.5.      Apmeklētājam piedāvātu plašāku un aktuālāku preču sortimentu;

3.2.6.      varētu sazināties ar Apmeklētāju un paziņot par mainītiem un atjauninātiem Pakalpojumiem Veikalā, kā arī par Apmeklētāja pasūtītajām precēm un Noteikumu pārkāpumiem, kā arī nodot informāciju personām, kuras piegādā Apmeklētāja pasūtītās preces;

3.2.7.      varētu tos izmantot tiešā mārketinga nolūkos.

3.3. 

Administrators uzkrāj Apmeklētāja anonīmos datus un dalās ar tiem ar trešajām personām (piem., reklāmas pasūtītājiem). Šīm personām Administrators var atklāt informāciju par apmeklētāju daudzumu, apmeklētāju, kuri redzējuši konkrētu reklāmu un (vai) klikšķinājuši uz saites konkrētā Veikalā, skaitu u. tml. Administrators var arī sniegt visu demogrāfisko statistiku par tiem apmeklētājiem, kuri ir pamanījuši un uzklikšķinājuši uz reklāmdevēja saites. Šajā procesā netiek atklāti nekādi Apmeklētāja personas dati. 

3.4. 

Administrators var sūtīt e-pastus vai vēstules uz pastu, kā arī īsziņas (SMS) uz Apmeklētāja mobilo telefonu ar informāciju par precēm un pakalpojumiem, kuri, pēc Administratora domām, varētu interesēt Apmeklētāju. Administrators var saskaņot esošo informāciju ar trešo personu rīcībā esošo informāciju par Apmeklētāju, lai varētu iesniegt Apmeklētājam interesantus piedāvājumus, kā arī jaunus Pakalpojumus. Apmeklētājam ir tiesības atteikties saņemt šādu informāciju. 

3.5. 

Apmeklētāja bankas konta rekvizīti, kredītkartes dati, tālruņa numurs un citi dati var tikt izmantoti, vācot un uzkrājot informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu izmantošanu no Apmeklētāja puses. 

4.

PERSONAS, KURAS SAŅEM INFORMĀCIJU

4.1. 

Reģistrācijas laikā Apmeklētāja sniegto informāciju, kā arī jebkādu citu informāciju, kura kļūst pieejama Administratoram, kad  Apmeklētājs izmanto Veikalu un (vai) Pakalpojumus, vāc un glabā Administrators. Administrators patur tiesības nodot pēc Administratora ieskatiem izvēlēto informāciju par Apmeklētāju trešajām personām, ja vien tas nav pretrunā ar tiesību aktiem un atbilst šai Privātuma politikai.

4.2.

Administrators vērš Apmeklētāja uzmanību uz to, ka Veikalā var atrasties saites uz citiem interneta Veikaliem. Dažos no šiem interneta Veikaliem var tikt uzkrāta Apmeklētāja personiskā informācija, bet reklāmas tīmekļa vietnes var lietot sīkdatnes savās reklāmās, lai savāktu informāciju par Apmeklētāju. Administratora Privātuma politika un tās noteikumi neattiecas uz trešo personu privātuma politiku un noteikumiem attiecībā uz informācijas vākšanu. Administrators nav un nebūs atbildīgs par jebkādām trešo personu, kuras vāc informāciju par Apmeklētāju, darbībām.

5.

APMEKLĒTĀJA INFORMĀCIJAS MAINĪŠANA

 

Apmeklētājs var, bet Noteikumos paredzētajos gadījumos viņam ir pienākums papildināt un (vai) mainīt savus Pieslēgšanās datus, ja tie ir mainījušies. Pieslēgšanās datus var mainīt Veikalā norādītajā kārtībā un veidā. 

6.

INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

6.1. 

Administrators izmanto programmatūru un citus līdzekļus, lai aizsargātu visu Apmeklētāju Pieslēgšanās datus. Apmeklētāja Pieslēgšanās datiem var piekļūt tikai pilnvarotie Administratora darbinieki.

6.2. 

Administrators atgādina, ka Apmeklētājs pats ir atbildīgs par visu Pieslēgšanās datu konfidencialitāti. Administrators lūdz būt uzmanīgam, izmantojot un glabājot Pieslēgšanās datus. Apmeklētājam vajadzētu atvienoties no pārlūkprogrammas pēc darba beigšanas, lai būtu drošs, ka neviens nepiekļūs Apmeklētāja Pieslēgšanās datiem un citai informācijai, īpaši gadījumos, kad Apmeklētājs izmanto publiski pieejamu datoru (piem., interneta kafejnīcā, bibliotēkā).

6.3. 

Administrators apņemas censties aizsargāt Apmeklētāja personas datus, kurus apstrādā Administrators, taču, ņemot vērā, ka Apmeklētāja informācija tiek nosūtīta, izmantojot internetu, Administrators brīdina, ka Administrators nevar garantēt un negarantē nekādas Apmeklētāja nosūtītās informācijas, ieskaitot personas datus, drošību.

7.

PASĀKUMI, KURUS VAR VEIKT APMEKLĒTĀJS, LAI AIZSARGĀTU SAVU INFORMĀCIJU

 

Administrators brīdina, ka Apmeklētājam jābūt piesardzīgam un viņš nedrīkst atklāt savu personisko informāciju (tādu kā Apmeklētāja īstais vārds, personas kods, e-pasta adrese u. tml.) trešajām personām, izmantojot Veikalā sniegtos Pakalpojumus. Šāda informācija var tikt izmantota un vērsta pret  Apmeklētāja interesēm, kā arī tādām darbībām kā krāpšana, mēstuļu sūtīšana u. tml.

8.

PERSONAS DATU UN ANONĪMĀS INFORMĀCIJAS GLABĀŠANAS VIETA

 

Apmeklētājs apliecina, ka saprot un piekrīt, ka Apmeklētāja Pieslēgšanās dati, kā arī jebkāda cita informācija, kas attiecas uz Apmeklētāju un kuru vāc Administrators, var tikt glabāta gan Lietuvas Republikā, gan jebkurā citā valstī. Izmantojot Veikalu, Apmeklētājs piekrīt iepriekš norādītās informācijas nodošanai ārpus Apmeklētāja valsts.

9. PERSONAS DATU UN ANONĪMĀS INFORMĀCIJAS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
9.1. 

Apmeklētāja Personas var tikt glabāti 1 gadu no viņa pēdējās pieslēgšanās Veikalam, izmantojot Pieslēgšanās datus, izņemot gadījumus, kad Apmeklētāja personas dati objektīvu iemeslu dēļ jāglabā ilgāk (piem., parāda esamības gadījumā).

9.2.

Anonīmā informācija ar Administratora vienpusēju lēmumu var tikt glabāta noteiktu laika periodu.

10.

INFORMĀCIJA

 

Apmeklētājam ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par Apmeklētāja iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt, dzēst, kā arī pieprasīt neizmantot viņa personas datus tiešā mārketinga nolūkiem. Sakarā ar to Apmeklētājam jāvēršas pie Administratora pa e-pastu edirect@lt.endress.com vai faksu +370 37 335488

 11.

 PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

 

Administratoram ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtā mainīt Privātuma politiku, jebkādi grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Veikalā. Ja Apmeklētājs pēc Privātuma politikas grozījumu publicēšanas izmanto Veikalu un (vai) Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt visiem grozījumiem. Ja Apmeklētājs nepiekrīt mainītajam Privātuma politikas saturam, viņš zaudē tiesības izmantot Pakalpojumus un viņam nekavējoties jādzēš sava reģistrācija Veikalā.