Trykkbrytere, pressostater og trykkgivere

Trykkbrytere, pressostater og trykkgivere

E-direkte trykkgivere og vakter muliggjør en nøyaktig og pålitelig trykkmåling og overvåking av både relativt og absolutt trykk. Sortimentet skiller mellom givere for trykkmåling og vakter i generelle applikasjoner, og modellene som er spesielt designet for å møte de strenge hygieniske kravene i næringsmiddelindustrien. Selv om de er enkle, kommer disse giverne og vaktene med fingraderte måleområder og prosesskoplinger som passer dine målepunkter, enten du er aktiv i f. eks. pumpevirksomhet, næringsmiddelindustrien, varme og ventilasjon, eller er i andre bransjer. Dessuten bruker E-direct transmitterne de samme målecellene som våre mer avanserte enheter. Kvalitet og pålitelighet er standard hos Endress+Hauser.

Noen eksempler på applikasjoner

Vil du vite mer om hvordan vår Cerabar trykktransmitter og Ceraphant trykkvakt brukes i praksis? Disse trykkmålerne passer i prosessindustrien, enten nær selve kjernen av prosessen eller i mer indirekte applikasjoner. Det kan være overvåking av eventuelle lekkasjer - for eksempel i trykkluftanlegget, så vel som nivåmålere i tanker som parvise differansetrykkmålere. Denne typen målere brukes også for overvåking av filtre og virkningsgradmonitorering av pumper. Mange kunder bruker også disse transmitterne innen maskinbygging, og forskjellige måleoppgaver innen næringsmiddelindustrien. Bruksområdene er ekstremt omfattende og dekker også områder som sprinkleranlegg, varme- og ventilasjonsinstallasjoner mm. Følgende applikasjoner illustrerer perfekt to hovedegenskaper for våre trykkgivere. Den samme keramisk målecellen som brukes i Cerabar og Ceraphant finnes også i tusenvis av dialysepumper. Vel vitende om de svært strenge kravene som stiller til nøyaktighet og pålitelighet av medisinsk utstyr, viser dette også kvaliteten på våre trykkceller. Cerabar trykkgivere brukes også for kontroll og overvåking av nødstrømsgenerator for flyturbiner, som sier noe om hvor robuste målecellene er - en viktig egenskap for vår trykktransmittere i E-direct-serien