Pomiary ciśnienia

Czujniki ciśnienia E-direct zapewniają dokładny i niezawodny pomiar oraz monitorowanie ciśnienia (absolutnego i względnego). Czujniki i sygnalizatory ciśnienia można podzielić na dwie główne grupy, pierwsza do zastosowań ogólnych oraz druga - wykonania higieniczne spełniające najsurowsze normy przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Szeroki wybór zakresów pomiarowych i przyłączy procesowych pozwala zbudować punkt pomiarowy odpowiednio dopasowany do rozmaitych aplikacji, np. w przemyśle spożywczym, ciepłownictwie, systemach wentylacyjnych lub pompowych. Co więcej, zastosowany element pomiarowy jest taki sam jak w bardziej zaawansowanych przetwornikach ciśnienia. Zapewnienie jakości i niezawodności jest priorytetem Endress+Hauser.

Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar od €184,- Cerabar PMC21 / PMP21 >>>
Przetwornik ciśnienia absolutnego i względnego
Hygienic pressure sensor od €220,- Cerabar PMP23 >>>
Higieniczny przetwornik ciśnienia - Następca PMP135
Pressure switches for absolute and gauge pressures od €226,- Ceraphant PTC31B / PTP31B >>>
Sygnalizator ciśnienia absolutnego i względnego
Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures od €240,- Ceraphant PTP33B >>>
Higieniczny sygnalizator ciśnienia

Przykłady zastosowań

Do pomiarów ciśnienia stosowane są przetworniki serii Cerabar, a sygnalizatory ciśnienia pochodzą z serii Ceraphant. W rzeczywistości, czujniki ciśnienia pracują w przemyśle procesowym zarówno w miejscach kluczowych dla samego procesu, jak i w procesach podległych. Można je spotkać np. w sieciach zasilania sprężonym powietrzem (wykrywanie nieszczelności) lub aplikacjach do pomiaru poziomu medium w zbiorniku, za pomocą różnicy ciśnień z dwóch czujników. Taka sama konfiguracja dwóch czujników służy do monitorowania stopnia zabrudzenia filtru (spadek ciśnienia) i wydajności pompy. Wielu użytkowników stosuje tego typu czujniki w konstrukcjach maszyn lub wyposażeniu urządzeń ruchomych posadowionych na płozach lub ramie. Zakres zastosowań jest bardzo szeroki i dodatkowo obejmuje np. instalacje tryskaczowe, zraszające, grzewcze i wentylacyjne. Poniżej opisana jest aplikacja nietypowa ale dobrze ilustrująca główne zalety naszych czujników ciśnienia. W czujniku ciśnienia Cerabar i sygnalizatorze ciśnienia Ceraphant wbudowana jest ta sama cela pomiarowa, która jest stosowana w tysiącach pomp do dializy i spełnia najostrzejsze wymagania co do niezawodności i dokładności pomiarowej. Czujniki ciśnienia Cerabar są stosowane w awaryjnych generatorach prądu z lotniczym silnikiem turbinowym, co świadczy o poziomie zaufania do ich niezawodności.