iTHERM ModuLine TM101_TM121 SV
Picomag Konduktivitet SV
Endress+Hauser present its new Liquiphant level switches
Micropilot FMR10 SV
Nya temperatursensorer

De nya standardtemperatursensorerna iTHERM ModuLine TM101 och TM121 levrererar pålitliga, mycket exakta mätningar och enkel systemintegartion för icke-farliga områden

En för alla...

Vid sidan av flöde och temperatur kan vår elektromagnetiska flödesmätare Picomag nu även mäta konduktivitet

Lyckosam kombination....

kvalitet, säkerhet och enkelhet är anledningen till att våra nivågivare för vätskor, Liquiphant FTL31 och Liquiphant FTL33, används så flitigt inom alla branscher.

Micropilot FMR10 är perfekt lämpad för applikationer inom vatten och avlopp samt för enklare nivåapplikationer inom alla typer av industrier.

Välkommen till E-direct

Enkel, snabb E-handel av instrumentering för processer som kräver kvalité.

Hög kvalitet

E-direct produkter är 100% Endress+Hauser kvalitet, med sofistikerad, "state of the art" teknologi.

Låga priser

E-direct priserna är låga - även för enstaka produkter och sjunker automatiskt vid större orderkvantitet.

Snabb leverans

De flesta produkterna levereras inom 48 timmar från det att vi mottagit er order, under förutsättning att ni inte önskar annat.

Total enkelhet

Det är enkelt att hitta, beställa, installera och använda våra E-direct givare och instrument.