iTHERM CompactLine TM311 SV
iTHERM ModuLine TM101_TM121 SV
Picomag Konduktivitet SV
Kompakt, universell och digital

Nya kompakta termometern iTHERM CompactLine TM311 kombinerar högsta noggrannhet med extremt kort responstid.

Nya temperatursensorer

De nya standardtemperatursensorerna iTHERM ModuLine TM101 och TM121 levrererar pålitliga, mycket exakta mätningar och enkel systemintegartion för icke-farliga områden

En för alla...

Vid sidan av flöde och temperatur kan vår elektromagnetiska flödesmätare Picomag nu även mäta konduktivitet

Välkommen till E-direct

Enkel, snabb E-handel av instrumentering för processer som kräver kvalité.

Hög kvalitet

E-direct produkter är 100% Endress+Hauser kvalitet, med sofistikerad, "state of the art" teknologi.

Låga priser

E-direct priserna är låga - även för enstaka produkter och sjunker automatiskt vid större orderkvantitet.

Snabb leverans

De flesta produkterna levereras inom 48 timmar från det att vi mottagit er order, under förutsättning att ni inte önskar annat.

Total enkelhet

Det är enkelt att hitta, beställa, installera och använda våra E-direct givare och instrument.