Nivåvakter & nivågivare

E-direct-sortimentet med givare, omkopplare och mätomvandlare för nivåregistrering och kontinuerlig nivåmätning passar ett mycket brett fält av mätapplikationer i alla branscher, från vatten och avlopp till livsmedel och kemikalier. Oavsett om produkterna är vätskor – som vatten, flytande livsmedel, kemikalier etc. – eller fasta ämnen som cement, gips, spannmål, mat, boskapsfoder eller pellets – finns det alltid en passande E-direct-givare som tillförlitlig nivåvakt eller för kontinuerlig mätning, spillskydd eller skydd mot torrkörning av pump. När det gäller själva produktbehållaren passar utbudet av givare många olika situationer för till exempel behållare eller tankar, öppna kanaler, slutna rör, trycksatta installationer, maskiner, plattformar eller fordon.

Vibronisk gränslägesbrytare för bulkmaterial från kr / SEK2.980,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Gränslägesbrytare för bulkmaterial
Kapacitiv nivåvakt för volym material från kr / SEK1.955,- Minicap FTC260 / FTC262 >>>
Kapacitiv nivåvakt för bulkmaterial
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids från kr / SEK1.191,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitiv nivåvakt för pulverformiga och finkorniga fasta ämnen

Lite mer fakta

Är du ännu inte bekväm med våra E-direct-nivåomkopplare och givare? Vill du veta lite mer om kvaliteten hos E-direct-givare för nivåmätning? Här kommer ett par exempel. Vätskenivåomkopplarna med stämgaffel Liquiphant FTL31 och FTL33 tillhör samma Liquiphant-produktfamilj som använts på miljontals nivåskyddspunkter under de senaste 30 åren. Dessutom uppfann Endress+Hauser nivåvaktprincipen med stämgaffel. Ett annat exempel är vårt E-direct-ingångserbjudande, som innehåller flera kapacitansnivåomkopplare, liksom en mätomvandlare för kontinuerlig kapacitansmätning – Liquicap T FMI21. Det var just med kapacitansnivågivare som Endress+Hauser startade sin forskning, utveckling, produktion och försäljning för över 60 år sedan. Alla övriga E-direct-nivågivare använder också väl beprövade tekniker: kontaktlös nivåmätning med ultraljud i både vätskor och fasta ämnen, registrering av ledningsförmåga i vätskor och elektroniska omkopplingsenhter – väl beprövade tekniker hos Endress+Hauser.