Produkter

Loopmatad processdisplayenhet från kr / SEK1.221,- RIA15 >>>
Displayenhet för 4...20 mA eller HART signaler
Loopmatad fältindikator från kr / SEK1.975,- RIA14 / RIA16 >>>
Loopdrivna fältindikatorer
8-kanalers fältindikator med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA från kr / SEK4.160,- RID14 / RID16 >>>
FOUNDATION fieldbus / PROFIBUS PA fältindikator
Processdisplay med digital utgång, övervaknings- och pumpstyrningsfunktioner från kr / SEK3.353,- RIA452 >>>
Digital processdisplay med  pumpkontroll
Universell processtransmitter från kr / SEK1.883,- RMA42 >>>
Processtransmitter med styrenhet
Gränsvärdesdon från kr / SEK1.120,- RTA421 >>>
Gränslägesbrytare med loopdmatad tillförsel
Transmittermatning med HART-diagnostik som tillval från kr / SEK1.094,- RN221N >>>
Loopmatad tillförsel med valfri HART® diagnostik
1- eller 2-kanalig barriär, utan strömförsörjning från kr / SEK923,- RB223 >>>
Passiv barriär / galvanisk isolation