Temperaturmätning switchar & sensorer

Temperatur mäts överallt inom industrin. Temperaturgivarna, omkopplarna och mätomvandlarna i vårt E-direct-sortiment möjliggör noggrann, tillförlitlig och ekonomisk mätning och övervakning av temperatur. Sortimentet skiljer mellan givare för temperaturmätning och omkoppling i allmänna applikationer, och modeller som är särskilt utformade för att uppfylla de stränga kraven inom livsmedelsindustrin. Förutom själva givarna erbjuder vi också mycket effektiva mätomvandlare för både resistans- och termoelementinsatser. Även om de är enkla och kostnadseffektiva kompromissar inte dessa givare, omkopplare och mätomvandlare med vår välkända kvalitetsstandard.

iTHERM ModuLine TM101 direkt temperaturprob från kr / SEK595,- iTHERM ModuLine TM101 >>>
Temperaturdetektor av resistanstyp eller termoelementstemperaturgivare
iTHERM ModuLine TM121 thermowell termometer från kr / SEK909,- iTHERM ModuLine TM121 >>>
Temperaturgivare med temperaturdetektor
Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer, Pt100 or 4 to 20 mA från kr / SEK966,- iTHERM TM401 >>>
Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer