Tlačna stikala in senzorji

Tlačna stikala in senzorji

Tlačni senzorji in stikala E-direct omogočajo zanesljivo merjenje in monitoring tako relativnih kot tudi absolutnih tlakov. Prva od dveh linij senzorjev je namenjena merjenju tlakov in preklopnim aplikacijam v splošnih primerih, druga pa je posebej zasnovana za zahtevnejše higienske aplikacije v prehranski industriji in industriji pijač. Čeprav preprosti, imajo ti senzorji širok nabor merilnih območij in procesnih priključkov, ki so primerni za vašo merilno točko, ne glede na to, ali je poudarek vaših aktivnosti povezan s črpalnimi aplikacijami, prehransko industrijo, ogrevanjem oz. hlajenjem ali čem drugim. Povrhu vsega so, tudi pri teh vstopnih modelih, uporabljene enake merilne celice, kot pri naših zahtevnejših tlačnih pretvornikih. Kakovost in zanesljivost sta namreč standard pri produktih Endress+Hauser.

Higiensko tlačno stikalo za spremljanje absolutnega in relativnega tlaka od €240,- Ceraphant PTP33B >>>
Higiensko tlačno stikalo

Nekaj primerov aplikacij

Morda vas zanima, kje v realnem življenju so v uporabi naši tlačni senzorji Cerabar in tlačna stikala Ceraphant? Dejansko so ti tlačni senzorji v procesni industriji v uporabi tako v samih procesih kot tudi v podpornih aplikacijah. Našli jih boste tako v sistemih za zaznavanje puščanja pnevmatskih napeljav kot tudi v številnih aplikacijah meritev nivojev v rezervoarjih, kjer so uporabljeni paroma za merjenje diferenčnega tlaka.  Enak princip se tipično pojavlja tudi v aplikacijah monitoringa filtrov ali črpalk. Številne naše stranke te senzorje uporabljajo tudi pri gradnji strojev in strojnih paketnih rešitev (skidov), predvsem v prehranski industriji in industriji pijač. Obseg aplikacij je ekstremno širok in zajema požarne pršilne sisteme, ogrevalne sisteme, ventilacijo itd.  Naslednji dve aplikaciji sicer nista najbolj tipični, a odlično ilustrirata dve pomembni lastnosti naših tlačnih senzorjev. Enake suhe keramične merilne celice, kot jih vgrajujemo v tlačne senzorje Cerabar in tlačna stikala Ceraphant, so vgrajene tudi v tisoče dializnih črpalk, za katere glede točnosti in zanesljivosti veljajo stroge zahteve za medicinsko opremo. To ilustrira prvo pomembno lastnost naših tlačnih senzorjev - točnost in zanesljivost. Tlačni senzorji Cerabar so bili uporabljeni tudi za merjenje tlakov v letalskih zasilnih generatorjih, ki jih poganjajo letalske turbine, kar veliko pove o drugi pomembni lastnosti - robustnosti naših merilnikov tlaka E-direct.