Dodatne komponente merilnih tock

Dodatne komponente merilnih točk

E-direct ponudba komponent, ki dopolnjujejo merilne točke, obsega prikazovalnike, merilne pretvornike, elemente prenapetostne zaščite, bariere in več. Uporabne so v širokem segmentu aplikacij številnih industrijskih panog.

Procesni pretvorniki vrednotijo, preračunavajo in prikazujejo rezultate meritev analognih veličin. Z integriranimi napajalniki zank lahko napajajo dvožične senzorje. Univerzalni vhodi omogočajo priklop tokovnih in napetostnih signalov ali uporovnih (RTD) oz. termočlenskih (TC) tipal. Mogoč je nadzor mejnih vrednosti, proženje relejev ali posredovanje procesnih signalov prek analognih izhodov. Nemoteno obratovanje je izredno pomembno, saj že kratki izpadi lahko močno vplivajo na prodajo. Zato je potrebno zagotoviti individualno zaščito naprav npr. z elementi prenapetostne zaščite.

Digitalni procesni prikazovalniki z napajanjem iz zanke od €133,- RIA15 >>>
Procesni prikazovalnik za 4...20 mA ali HART signale
Digitalna indikatorja z matematičnimi funkcijami in linearizacijo od €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Procesna prikazovalnika s kontrolno enoto
Digitalni procesni indikatorji z napajanjem iz zanke od €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Procesna prikazovalnika z napajanjem iz zanke
8-kanalni procesni indikator za Foundation fieldbus™ ali PROFIBUS® PA od €454,- RID14 / RID16 >>>
Procesna prikazovalnika za Foundation fieldbus™ ali PROFIBUS® PA
7-mestni procesni prikazovalnik z digitalnim izhodom, spremljanjem in funkcijo nadzora črpalke od €366,- RIA452 >>>
Procesni prikazovalnik s krmiljenjem črpalk
Univerzalni procesni pretvornik od €206,- RMA42 >>>
Procesni pretvornik s kontrolno enoto
Kontaktorsko mejno stikalo od €122,- RTA421 >>>
Mejno stikalo z napajalnikom zanke
Ločilni napajalnik z opcijsko diagnostiko HART® od €116,- RN221N >>>
Ločilni napajalnik z opcijsko diagnostiko HART®
1 ali 2-kanalna bariera, brez napajalnika od €101,- RB223 >>>
Pasivna bariera z galvansko ločitvijo
Prenapetostna zaščita od €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Prenapetostna zaščita