Temperaturna stikala in senzorji

Temperaturna stikala in senzorji

Ena od najbolj razširjenih meritev v industriji je meritev temperature. Naši temperaturni senzorji, stikala in pretvorniki E-direct omogočajo točno, zanesljivo in ekonomično merjenje temperatur in njihov monitoring. Prva od dveh linij senzorjev je namenjena merjenju temperatur in preklopnim aplikacijam v splošnih primerih, druga pa je posebej zasnovana za zahtevnejše higienske aplikacije v prehranski industriji in industriji pijač. Poleg senzorjev so v naši ponudbi tudi učinkoviti pretvorniki za uporovne in termočlenske senzorje, namenjeni vgradnji v glave senzorjev. Čeprav so ti senzorji, stikala in pretvorniki preprosti in ekonomični, pri njih ne delamo kompromisov, ko gre za dobro znane standarde kakovosti Endress+Hauser.

iTHERM ModuLine TM101 neposredna temperaturna sonda od €55,- iTHERM ModuLine TM101 >>>
Temperaturna sonda, z RTD senzorjem ali termočlenom
iTHERM ModuLine TM121 termometer s termotulcem od €83,- iTHERM ModuLine TM121 >>>
Termometer, z RTD senzorjem ali termočlenom
Higienski, aseptični modularni uporovni termometer, Pt100 ali 4 do 20 mA od €89,- iTHERM TM401 >>>
Higienski temperaturni senzor
Temperaturni pretvornik za uporovne termometre (RTD) in termočlene (TC) od €76,- iTEMP TMT127/187 and 128/188 >>>
Temperaturni pretvornik za RTD senzorje in termočlene
Nastavljivi temperaturni pretvornik za vgradnjo v glavo instrumenta od €39,- iTEMP TMT80 >>>
Nastavljiv temperaturni pretvornik
Higiensko temperaturno stikalo za merjenje, spremljanje in nadzor procesnih temperatur od €222,- Thermophant T TTR35 >>>
Higiensko temperaturno stikalo