Ochrana osobných údajov

Záväzok spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser o ochrane osobných údajov  

 

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre poločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser dôležitá, preto je naša činnosť v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane a zabezpečení osobných údajov.  Dúfame, že doleuvedené zásada Vám pomôžu pochopiť, ktoré údaje môžu spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser zhromažďovať a ako budú spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser tieto dáta chrániť a využívať a s kým ich môže zdielať.

 

 1. Osobné údaje
 

Spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser nebudú vyžadovať žiadne Vaše osobné údaje na svojich stránkach (napríklad Vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), pokiaľ sa dobrovoľne nerozhodnete nám tieto údaje poskytnúť (napríklad pomocou registrácie alebo prieskumu), dáte nám k tomu svoj súhlas alebo to bude povolené iným spôsobom podľa platných zákonov a nariadení ohľadne ochrany osobných údajov.

2. Účel použitia
 

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, budeme ich obvykle používať pri odpovedi na Vašu otázku, spracovanie Vašej objednávky a umožnení Vašeho prístupu k špecifickým informáciám alebo ponukám.

K podpore vzťahu s našimi zákazníkmi, teda s Vami:


 

  • môžeme ukladať a spracovávať osobné údaje a zdielať ich iba s ďalšími pobočkami spoločnosti Endress + Hauser po celom svete za účelom lepšieho pochopenia Vašich obchodných potrieb a zistení, ako môžeme zlepšiť naše výrobky a služby; alebo
  • môžeme my využívať Vaše osobné údaje ku kontaktu s Vami ohľadne ponúk k podpore Vášho podnikania alebo k uskutočneniu online prieskumov za účelom lepšieho pochopenia Vašich potrieb.

Pokiaľ budete vyžadovať, aby Vaše osobné údaje neboli využívané pre náš zákaznícky servis (obvzlášť pre účely E-direct alebo prieskum trhu), budeme Vaše rozhodnutie rešpektovať. Nebudeme predávať ani inak poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám.

3.

Obmedzenie účelu

 

TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser budú zhromažďovať, využívať alebo poskytovať Vami online uvedené osobné údaje iba za účelom, ktorý Vám bude známy, pokiaľ sa však nejedná o

  • použitie osobných údajov k dodatočnému účelu, ktorý má priamu súvislosť s pôvodným účelom, kvôli ktorému sa osobné údaje zhromažďovali,
  • nutnú prípravu, prejednanie a plnenie zmluvy s Vami, kde osobné údaje sú požadované zo zákona
  • nutnosť formulovať alebo zachovať právnu požiadavku alebo obhajobu,
  • nutnosť predísť podvodu alebo inej nezákonnej aktivite, ako napríklad úmyselný útok na systémy informačných technológií spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser
4. Komunikačné údaje alebo údaje o využití
 

Údaje Vašich telekomunikačných prostriedkov použitých k prístupu na naše webové stránky (napríklad adresa internetového protokolu) a Vaše údaje o využití (napríklad informácie o začiatku, konci a priebehu každého vstupu a informácie o využitých telekomunikačných službách) sú technicky generované a je možné ich spojiť s Vašimi osobnými údajmi. Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie Vašich komunikačných údajov a údajov o využití bude uskutočňované v súlade s právnymi princípami platného zákona o ochrane osobných údajov.

5. Neosobné údaje zhromažďované automaticky
 

Ak vstúpite na naše webové stránky, môžete automaticky (tzn. bez registrácie) zhromažďovať Vaše neosobné údaje (napríklad typ internetového prehliadača, názov domény webovej stránky z ktorej ste vstúpili, počet návštev, priemerný čas strávený na stránkach, navštívené stránky).

Môžeme využiť tieto údaje pre zisťovanie atraktivity našich webových stránok a vylepšovaniu ich funkcií a obsahu.

6. Informácie automaticky ukladané vo Vašom počítači
 

Ak navštívite naše webové stránky, môžeme uložiť určité údaje do Vašeho počítača vo forme tzv. "cookies" pre automatické rozpoznanie vašeho počítača pri ďalšej návšteve. Cookies nám môžu pomôcť v mnohých smeroch, napríklad upraviť webovú stránku tak, aby lepšie vyhovovala Vašim záujmom, k uloženiu Vašeho hesla, aby ste ho nemuseli vždy znovu ukladať. Pokiaľ si neprajete ukladať cookies na Vašom PC, prosím nakonfigurujte si svoj internetový prehliadač tak, aby zmazal všetky cookies z Vašeho pevného disku, blokoval všetky cookies, alebo dával upozornenia pred ich uložením.

7. Deti
 

TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser nebudú vedome zhromažďovať údaje od detí. Definícia "dieťaťa" alebo "detí" by mala brať do úvahy platné zákony a rovnako národné a regionálne kultúrne zvyky.

8. Zabezpečenie
 

K ochrane Vašich osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému poškodeniu, strate alebo zmene a proti neatorizovanému zverejneniu alebo prístupu zaviedli spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

9. Odkazy na ďalšie webové stránky
 

Webowé stránky TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser obsahujú odkazy na ďalšie webowé stránky. Spoločnosť TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser nezodpovedajú za ochranu osobných údajov ani za obsah týchto webowých stránok, avšak očakáva, že aplikujú rovnaké opatrenia.

10. Otázky a komentáre
 

Spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser vyhovejú všetkým rozumným požiadavkám na revíziu Vašich osobných údajov a opravia ich či doplnia a vymažú prípadné nepresnosti. Pokiaľ máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadne postupu pri ochrane osobných údajov v spoločnosti TRANSCOM TECHNIK a Endress + Hauser (napríklad chcete overiť a aktualizovať Vaše osbné údaje), kliknite prosím na "Kontakty". S vyvíjajúcim sa Internetom sa budú vyvíjať i naše postupy pri ochrane osobných údajov. Na tejto stránke budeme zverejňovať naše zmeny v našej politike zabezpečenia osobných údajov.

                                                                                                                                   Vydáné: Júl 2012