Tlak

Snímače tlaku a tlakové spínače E-direct umožňujú presne a spoľahlivo merať a sledovať relatívne i absolútne hodnoty tlaku. Ponuka rozlišuje medzi snímačmi na meranie tlaku a spínaním na všeobecné použitie a modelmi špeciálne upravenými pre prísne hygienické požiadavky potravinárskeho a nápojového priemyslu. Hoci je konštrukcia týchto snímačov a spínačov jednoduchá, ponúkajú veľmi presne odstupňované rozpätia merania a pracovné pripojenia. Vďaka tomu sú ideálne pre každé miesto merania bez ohľadu na to, či pracujete s čerpadlami, systémami vykurovania a vetrania, alebo či pôsobíte v potravinárskom priemysle. Sú v nich použité rovnaké snímače ako v našich sofistikovanejších meračoch tlaku. Kvalita a spoľahlivosť sú štandardom firmy Endress+Hauser.

Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures od € 240,- Ceraphant PTP33B >>>
Hygienický tlakový spínač

Zopár príkladov použitia a iné informácie

Možno by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, kde v praxi sa používajú naše snímače tlaku Cerabar a tlakové spínače Ceraphant? Tieto snímače tlaku sú v podstave vhodné pre spracovateľský priemysel, priamo v samotných procesoch, alebo viac smerom k technickej infraštruktúre. Nájdete ich napríklad v systémoch na detekciu netesnosti (rozvody stlačeného vzduchu) a rôznych systémoch na meranie hladiny v nádržiach, kde sú používané vo dvojici na meranie rozdielu tlaku. Rovnaké zoskupenie je typické aj pre monitorovanie stavu filtrov či výkonu čerpadiel. Mnohí zákazníci používajú tieto snímače aj v oblasti výroby strojov a montujú ich aj do spracovateľských zariadení na lyžinách, najmä v potravinárskom a nápojovom priemysle. Oblasť použitia je veľmi široká: hasiace zariadenia, kúrenie a vetranie a pod. Nasledovné nepredstavuje najtypickejšie aplikácie, ale dokonale ilustruje dve hlavné výhody našich snímačov tlaku: rovnaký suchý keramický snímač aký je použitý v snímači tlaku Cerabar a tlakovom spínači Ceraphant je použitý aj v tisícoch čerpadiel prístrojov na dialýzu. Ak berieme do úvahy prísne požiadavky na presnosť a spoľahlivosť zdravotníckych prístrojov, potom je zrejmá najdôležitejšia výhoda našich snímačov tlaku: presnosť a spoľahlivosť. Snímače tlaku Cerabar sa používajú na meranie tlaku v pomocných núdzových generátoroch elektrickej energie poháňaných ničím menším než leteckými turbínami, čo svedčí o ich robustnosti – ďalšia dôležitá výhoda našej ponuky prístrojov na meranie tlaku E-direct.