Zobrazovače / Komponenty

Ponuka doplnkových komponentov pre meracie body E-direct zahŕňa zobrazovacie jednotky, procesné merače a vyhodnocovače  poľné indikátory procesné prevodníky prepäťové ochrany, bariéry a oveľa viac. Zahŕňajú širokú škálu využitia naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami.
Analógové merané hodnoty sú indikované, vyhodnotené a prepočítané procesnými prevodníkmi. Integrovaným zdrojom prúdovej slučky môžu byť napájané dvojvodičové snímače. Univerzálne vstupy umožňujú pripojenie prúdového a napäťového signálu. Hraničné hodnoty môžu byť monitorované a relé môžu spínať. Procesné signály cez analógové výstupy môžu byť preposielané. Dostupnosť prevádzky je veľmi dôležitá, keďže aj krátkodobé výpadky vo výrobe môžu viezť k veľkým stratám v oblasti predaja. Práve preto je veľmi dôležité zabezpečiť ochranu jednotlivých zariadení, napríklad ochranou proti prepätiu, ako aj vysokú dostupnosť súčiastok.

Prevádzkový zobrazovač napájaný prúdovou slučkou od € 204,- RIA14 / RIA16 >>>
Prevádzkový zobrazovač napájaný prúdovou slučkou.
8-kanálový zobrazovač s komunikačnou zbernicou Foundation fieldbus™ alebo PROFIBUS® PA od € 430,- RID14 / RID16 >>>
Field indicator with Foundation fieldbus™ or PROFIBUS® PA