Gizlilik Politikası

Endress+Hauser'ın Veri Gizliliğinin Korunmasına Dair Taahhüdü

 

Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğinin korunması, Endress+Hauser için önemlidir ve bundan dolayı, faaliyetlerimizi veri gizliliği ve veri güvenliğine dair yürürlükte olan kanunlara uygun olarak yürütmekteyiz. Aşağıda ana hatlarıyla belirtilen politikanın, Endress+Hauser tarafından toplanabilecek veriler, bu verilerin Endress+Hauser tarafından nasıl kullanılacağı ve korunacağı ile kimlerle paylaşılabileceği hakkında bilgi almanızda sizlere yardımcı olmasını ummaktayız.

 

 1. Kişisel Veriler
 

Endress+Hauser, Web Sitemiz aracılığıyla, söz konusu verileri temin etmeyi onaylamadığınız (örneğin, kayıt ve anketler yoluyla) ya da kişisel verilerinizin korunmasına dair yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklerce izin verilmediği müddetçe, herhangi bir şekilde kişisel verilerinizi (örneğin, adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz) toplamamaktadır.

 

2. Kullanım Amacı
 

Bize kişisel verilerinizi temin ettiğinizde, söz konusu bilgileri, genellikle, sorularınıza cevap vermek, siparişlerinizi işleme koymak ya da belirli bilgilere ya da tekliflere ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca, sizinle olan müşteri ilişkilerimizi desteklemek amacıyla,

 

  • kişisel bilgilerinizi, işlerinize dair gereksinimlerinizi daha iyi anlayabilmemiz ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinize göre geliştirebilmemiz amacıyla, saklayıp işleyebilir ve bunları sadece dünya genelindeki diğer Endress+Hauser bağlı şirketleriyle paylaşabiliriz ya da

 

  • biz (ya da adımıza herhangi bir Endress+Hauser bağlı şirketi) kişisel bilgilerinizi, işlerinize dair gereksinimlerinize destek olmak ya da müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi anlayabilmek üzere online anketler gerçekleştirmek amacıyla, Endress+Hauser teklifleri hakkında sizlere irtibata geçmek için kullanabiliriz,

 

Kişisel bilgilerinizin, müşteri ilişkilerimizin desteklenmesi amacıyla kullanılmasını (bilhassa doğrudan pazarlama ya da piyasa araştırmaları) istememeniz durumunda, bu seçiminize saygı duyacağız. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız ya da pazarlamayacağız.

 

3.

Amaç Sınırlaması

 

Endress+Hauser, online olarak tarafınızdan temin edilen kişisel bilgilerinizi, sadece size açıklanan amaçlar için toplayacak, kullanacak ya da açıklayacaktır; ancak, söz konusu açıklamanın,

  • söz konusu kişisel bilgilerin, toplanma amacıyla doğrudan ilişkili olan ilave bir amaç için kullanılması niteliğinde olması,

  • tarafınızla bir sözleşme hazırlanması, müzakere edilmesi ve gerçekleştirilmesi için gerekli olması ya da yasalarca ya da yetkili resmi kuruluş ya da yargı kurumları tarafından talep edilmesi,

  • yasal bir talep ya da savunmanın tesis ya da muhafaza edilmesi amacıyla gerekli olması,

  • sahtekarlık ya da Endress+Hauser bilgi teknolojileri sistemlerine bilerek saldırılarda bulunulması gibi diğer yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi için gerekli olması durumunda, söz konusu veriler ilgili şekillerde kullanılabilecektir.

 

4. İletişim ve Kullanım Verileri
 

Web Sitemize erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanmanızla birlikte, iletişim verileriniz (örneğin İnternet protokol adresi) ya da kullanım verileriniz (örneğin, her bir erişimin başlangıcı, sonu ve kapsamı hakkındaki bilgiler ile erişimi gerçekleştirdiğiniz telekomünikasyon hizmetleri hakkındaki bilgiler) teknik olarak oluşturulmakta ve muhtemelen kişisel verilerinizle ilgili olabilmektedir. Zorunlu bir gereklilik bulunduğu kadarıyla, iletişim ya da kullanım verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı, yürürlükteki veri gizliliği korunmasına dair yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

5. Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler
 

Web Sitemize eriştiğinizde, kişisel olmayan bilgilerinizi (örneğin, kullanılan İnternet tarayıcınızın ve işletim sisteminizin tipi, erişimde bulunduğunuz Web Sitesinin domain adı, ziyaret sayısı, site üzerinde harcanan ortalama zaman, bakılan sayfalar) otomatik olarak (yani kayıt yoluyla olmaksızın) toplayabiliriz. Bu verileri, Web Sitemizin çekiciliğini izlemek ve performansı ile içeriğinin geliştirilmesi amacıyla kullanabiliriz.

 

6. "Çerezler" - Bilgisayarınızda Otomatik Olarak Depolanan Bilgiler
 

Web Sitemizin sayfalarından birine baktığınızda, bir dahaki ziyaretinizde Bilgisayarınızı otomatik olarak tanıyabilmek amacıyla, bazı bilgileri, "çerez" formunda, bilgisayarınızda depolayabiliriz. Çerezler, ilgilendiğiniz konulara daha uygun bir Web Sitesi tasarlayabilmek ya da her seferinde şifrenizi yeniden girmek zorunda kalmamanız için şifrenizi kaydetmek gibi birçok konuda bize yardımcı olabilmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız, bilgisayarınızın sabit diskinden bütün çerezlere silmek, bütün çerezleri engellemek ya da bilgisayarınızda bir çerezin saklanmasından önce alarm verilmesini sağlamak üzere, İnternet tarayıcınızdan ilgili ayarları yapmanız gerekmektedir.

 

7. Çocuklar
 

Endress+Hauser, çocuklardan, bilerek, kişisel verileri toplamayacaktır. "Çocuk" ya da "Çocuklar" tanımında, yürürlükteki ilgili yasalar ile ulusal ve bölgesel kültürel gelenekler dikkate alınacaktır.

 

8. Güvenlik
 

Endress+Hauser, kişisel verilerinizi, kazara ya da yasadışı imha, kayıp ya da değişikliklere karlı ve yetkisiz açıklama ya da erişimlere karşı korumak amacıyla, teknik ve kurumsal güvenlik tedbirleri uygulamaktadır.

 

9. Diğer Web Sitelerine Linkler
 

Endress+Hauser Web Sitelerinde, başka Web Sitelerine linkler bulunmaktadır. Endress+Hauser, söz konusu diğer Web Sitelerinin gizlilik uygulamalarından ya da içeriklerinden sorumlu olmamakla birlikte bu sitelerden aynı kuralları uygulamalarını beklemektedir.

 

10. Sorumlar ve Yorumlar
 

Endress+Hauser, kişisel verilerinizin gözden geçirilmesi ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesine dair makul taleplerinize cevap verecektir. Endress+Hauser Veri Gizliliği Koruma Politikası hakkında (yani kişisel verilerinizin gözden geçirilmesi ve güncellenmesine dair) soru ya da yorumlarınız olması durumunda, lütfen, bu pencerenin alt kısmındaki "İrtibat" butonuna tıklayınız. İnternet ortamı gelişmeye devam ettikçe, Veri Gizliliği Koruma Politikamız da gelişmesini sürdürecektir. Veri Gizliliği Koruma Politikamızdaki değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız. Lütfen, güncellemeler için bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.

 

                                                                                                                                   Yayım Tarihi: Ağustos 2004